Skip to content

WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA

5 miesięcy ago

259 words

WYBROCZYNA ŚRODOPŁUCNA Z ODMĄ (HAEMOPNEUMOTHORAX) Jest to rzadka choroba polegająca na obecności w jamie opłucnej krwi i powietrza. Najczęściej powstaje wskutek pęknięcia podopłucnego pęcherza powietrznego u chorego dotkniętego podopłucną rozedmą pęcherzykową (emphysema pulmonurn subpleurale bullosum), jeżeli pękający pęcherz jest obficie unaczyniony. Nadto może wytwarzać się, jeżeli przy zapadaniu się płuca np. w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, rozerwie się zrost opłucny z przebiegającymi w nim naczyniami krwionośnymi. Przyczyną choroby może być także gruźlica płuc. Wybroczyna śródopłucna z odmą powstaje najczęściej po wysiłku fizycznym lub po silnym kaszlu, może jednak powstać bez widocznej przyczyny. Opisano np. przypadki, w których pierwsze objawy nastały zaraz po obudzeniu się, gdy chory powstawał jeszcze w łóżku. Obraz kliniczny jest taki sam jak odmy opłucnej z zapaleniem surowiczym opłucnej. Los chorego zależy od choroby podstawowej i od ilości wylanej krwi. Śmierć może nastąpić szybko wskutek skrwawienia do jamy opłucnej lub dopiero po kilku dniach. Przypadki opisane dotychczas kończyły się najczęściej pomyślnie. Rokowanie w początkowym okresie wybroczyny śródpłucnej z odmą jest niepewne, w dalszym przebiegu zależy od stopnia ucisku sąsiednich narządów. Leczenie zachowawcze, jeżeli ucisk jest nieznaczny. W razie dużego przesunięcia śródpiersia uciekamy się do wypuszczenia krwi z częściowym zastąpieniem jej powietrzem. [hasła pokrewne: list pożegnalny do alkoholu, szczepionka infanrix hexa, safmed ]

0 thoughts on “WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA”

Powiązane tematy z artykułem: list pożegnalny do alkoholu safmed szczepionka infanrix hexa