Skip to content

Wspólzaleznosc z tarczyca

4 miesiące ago

188 words

Współzależność z tarczycą Bardzo wyraźny związek stwierdza się między przysadką mózgową a tarczycą. Przysadka mózgowa wytwarza swoiste ciało, które wpływa na regulację wydzielania tarczycy. Pod wpływem tego hormonu rozrasta się tkanka tarczycowa z powstawaniem nowych pęcherzyków i szybko wchłania się koloid tarczycy. Równolegle do wchłaniania koloidu zmniejsza się zawartość jodu w tarczycy. Ciało czynne z przysadki mózgowej, które wywiera wpływ na tarczycę, jest wybitnie swoiste dla tarczycy i nazywa się tereotropowym hormonem. Pewną ilość tego ciała stwierdza się we krwi i w moczu. Hormon ten wpływa na tarczycę bardzo wyraźnie i w tarczycy po jego zastosowaniu powstaje przekrwienie i rozrost tkanki , odczyn tarczycy jest bardzo stały. Do biologicznego wykazania hormonu tyrsotropowego służy reakcja Hunta. Polega ona na tym, że tyroksyna znosi u zwierząt zatrucie acetorritrylem. Wyciąg z przedniej części przysadki mózgowej wywołuje odczyn Hunta dodatni, to znaczy, że- myszy znoszą śmiertelne dawki acetonitrylu, jeżeli wstrzyknąć im tyreotropowy hormon przysadki, znajdujący się w wyciągu . [przypisy: cepelek rejestracja, orthos komorowice, konrad słynarski ]

0 thoughts on “Wspólzaleznosc z tarczyca”

Powiązane tematy z artykułem: cepelek rejestracja konrad słynarski orthos komorowice