Skip to content

W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu

5 miesięcy ago

309 words

W przypadkach rozedmy jednego tylko płuca stwierdza się rozległe zmiany w drugim płucu, najczęściej gruźlicze. W rozpoznaniu dopomaga badanie radiologiczne. W przypadkach rozedmy obu płuc bez tego badania równoczesną odmę opłucną zwykle się przeocza. Odma opłucna zamknięta oraz zastawkowa mają wiele cech wspólnych z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Połowa klatki piersiowej jest w obu chorobach wypuklona i mniej się porusza podczas oddychania międzyżebrza po chorej stronie są rozszerzone i wygładzone, drżenie piersiowe zniesione, szmer oddechowy pęcherzykowy bardzo słaby lub wcale go nie ma serce przesunięte w stronę zdrowego płuca, wątroba albo przestrzeń półksiężycowata Traubego odsunięta ku dołowi. Metaliczny, charakter odgłosu opukowego i szmer oddechowy dzbanowy w przypadkach odmy opłucnej mogą być nie dość wyraźne, by mogły zapobiec pomyłce. Różnicowanie opiera się na tym, że w wysiękowym zapaleniu opłucnej: 1) drżenie piersiowe w dolnych częściach klatki piersiowej jest zniesione, a powyżej stłumienia wzmożone; 2) stłumienie odgłosu opukowego jest silniejsze w kierunku ku dołowi 3) cechy szmeru oddechowego są różne w różnych miejscach klatki piersiowej. Dopomaga w rozpoznaniu także badanie radiologiczne, które wykrywa obrazy odmienne w odmie opłucnej i w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Odmę opłucną otorbioną różnicuje się duża jama w płucu: 1) z dużą jamą w płucu; 2) ze znaczną bębnicą żołądka; 3) z przepukliną przeponową 4) z ropniem podprzeponowym gazowym. Odróżnić otorbioną odmę opłucną od jamy w płucu (caverna pulmorus) leżące j powierzchownie, o ścianach gładkich bywa nieraz bardzo trudno czasami nawet nie podobna, ponieważ objawy fizyczne mogą być zasadniczo te same. Jeżeli obraz każdej z tych spraw jest wybitny, różnicowanie opiera się na następujących danych: [podobne: orthos komorowice, ocet na świerzb, puste odbijanie ]

0 thoughts on “W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu”

Powiązane tematy z artykułem: ocet na świerzb orthos komorowice puste odbijanie