Skip to content

Tag: zdjecie panoramiczne zebow

Wspólzaleznosc z gruczolami plciowymi

2 dni ago

151 words

Współzależność z gruczołami płciowymi Wzajemny wpływ przysadki mózgowej i gruczołów płciowych znany jest od dawna. Rozmaite obserwacje kliniczne wskazują, że w przednim płacie przysadki mózgowej występują różne zmiany anatomiczne -i czynnościowe w zależności od cyklicznych stanów gruczołów płciowych. Budowa i czynność gruczołów płciowych zmieniają się także w zależności od zaburzeń w czynności przysadki mózgowej. Wzajemny…

praca narzadów klatki piersiowej

5 dni ago

360 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas…

Odma oplucna calkowita otwarta

6 dni ago

271 words

Wymienione czynniki kojarząc się ze sobą i coraz potęgując się są przyczyną niezmiernie ciężkiego stanu chorego oraz wioną bardzo często do zgonu juz w krótkim czasie. Tak np. na 33 przypadki samorodnej odmy opłucnej, spostrzegane w poradniach Wileńskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i na Oddziale Gruźliczym Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Wilnie, takie zejście stwierdzono w 16…

Pekniecie pecherzyków plucnych

6 dni ago

239 words

Pęknięcie pęcherzyków płucnych w toku rozedmy płuc oraz w przebiegu gruźlicy węzłów wnękowych lub śródpiersiowych. a także powstałe w następstwie zapalenia opłucnej szczytowej jest najprawdopodobniej przyczyną odmy opłucnej pierwotnej (pneumothorax idiopatbicus) czyli takiej, której przyczyny nie można klinicznie wykryć. Pierwotną odmę opłucną cechują częste nawroty powstające w różnych odstępach czasu. Stąd pochodzi nazwa tej postaci…