Skip to content

Tag: wzr sopot

OSTRA GRUZLICA PROSÓWKOWA OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

237 words

Bardzo duży wylew krwi, zwłaszcza do obu jam opłucnych, może wywołać nagłą śmierć. Jeżeli natomiast wylew jest niewielki, krew może powoli się wessać, częściej jednak rozwija się zapalenie opłucnej odczynowe, nierzadko ropne. Rozpoznanie wybroczyny śródopłucnej opiera się na stwierdzeniu dużej ilości płynu w jamie opłucnej z objawami krwotoku, wewnętrznego, bezpośrednio po działaniu odpowiedniego czynnika chorobotwórczego.…

Odma samorodna lagodna

7 miesięcy ago

325 words

Rokowanie jest gorsze, jeżeli odma pozostaje otwarta, a zwłaszcza, gdy jest zastawkowa, ponieważ taka odma najbardziej utrudnia czynność serca i najwięcej ogranicza powierzchnię oddechową obu płuc. W tych postaciach odmy dołącza się bardzo często zakażenie jamy opłucnej, wskutek czego wysięk ropieje a to wybitnie pogarsza rokowanie. Niepomyślne jest również rokowanie w odmie samorodnej po obu…

Rokowanie w odmie oplucnej bezposrednie zalezy

7 miesięcy ago

307 words

Rokowanie w odmie opłucnej bezpośrednie zależy: 1) od ogólnego stanu chorego, zatem od stopnia jego zatrucia w okresie poprzedzającym odmę; 2) od stanu serca; 3) od szybkości powstania odmy: 4) od rodzaju odmy; 5) od stosunku uciśniętej części płuca do nieuciśniętej przez odmę i do możliwości oddechowych drugiego płuca 6) od choroby podstawowej. Najgorzej rokuje…

Odprezenie pluca mozna przyspieszyc obnizajac cisnienie w jamie oplucnej

7 miesięcy ago

196 words

W razie powstania wysięku w jamie opłucnej i jego dostania się do węża gumowego regulacja w cylindrze nie ulega zaburzeniu, ponieważ wysięk zostanie zatrzymany we flaszce. Zwykle zanurza się rurkę regulacyjną w płynie cylindra do takiej głębokości, by utrzymać ciśnienie w jamie opłucnej mniej więcej na plus 5. Przy cym ciśnieniu, którego wysokość odczytuje się…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 5

7 miesięcy ago

541 words

Roczne wskaźniki kryzysowe w populacji z podziałem na protokoły (tj. Wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, otrzymały co najmniej 12 z 14 planowanych dawek kryzanlizumabu lub placebo i nie miały poważnych naruszeń protokołu, które mogłyby wpłynąć na ocenę skuteczności), kryzys wskaźniki we wszystkich podgrupach, wskaźniki niepowikłanych kryzysów i ostrego zespołu klatki piersiowej oraz roczne wskaźniki hospitalizowanych dni…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 5

7 miesięcy ago

472 words

Wyjątkiem były złamania, amputacja, rak i cukrzycowe objawy kwasicy ketonowej, dla których analizowano uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku lub placebo i mieli zdarzenie w dowolnym czasie podczas obserwacji. Wpływ kanagliflozyny na wyniki ciągłe oceniano za pomocą modeli mieszanych12, które obejmowały wszystkie obserwowane dane podłużne i zakładały, że brakujących danych brakowało losowo. W…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii

7 miesięcy ago

589 words

Białko, które ulega ekspresji na kapilarnych komórkach śródbłonka, zwane GPIHBP1 (zakotwiczone w glikozylowanym białku o dużej gęstości związanej z lipoproteinami glikozylofosfatydyloinozytolu), wiąże lipazę lipoproteinową i przenosi ją do miejsca działania w świetle kapilarnym. Niedobór GPIHBP1 zapobiega przedostawaniu się lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Pacjenci z niedoborem GPIHBP1 mają niskie poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu, upośledzoną…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków cd

7 miesięcy ago

527 words

W przypadku emulsji kontrolnej 0,5 ml zawierało 55 mg kwasu linolowego, 5,7 mg kwasu alfa-linolenowego, 4,8 mg witaminy C i 0,01 mg witaminy E. Emulsje podawano dojelitowo, w dawce 0,17 ml na kilogram masy ciała trzy razy dziennie (ogółem 0,5 ml na kilogram dziennie). Zatem niemowlęta w grupie DHA otrzymywały 60 mg DHA na kilogram…

HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir cd

7 miesięcy ago

469 words

Perspektywiczna randomizowana ocena przesiewowego badania DNA w badaniu klinicznym (PREDICT-1) jest prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniem w celu ustalenia, czy badanie przesiewowe dorosłych zakażonych wirusem HIV typu (HIV-1) w kierunku HLA-B * 5701 przed rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego z użyciem abakawiru powoduje znacznie zmniejszoną częstość występowania reakcji nadwrażliwości na abakawir. Metody Role i wkład Autorzy…