Skip to content

Tag: wzr sopot

OSTRA GRUZLICA PROSÓWKOWA OPLUCNEJ

2 miesiące ago

237 words

Bardzo duży wylew krwi, zwłaszcza do obu jam opłucnych, może wywołać nagłą śmierć. Jeżeli natomiast wylew jest niewielki, krew może powoli się wessać, częściej jednak rozwija się zapalenie opłucnej odczynowe, nierzadko ropne. Rozpoznanie wybroczyny śródopłucnej opiera się na stwierdzeniu dużej ilości płynu w jamie opłucnej z objawami krwotoku, wewnętrznego, bezpośrednio po działaniu odpowiedniego czynnika chorobotwórczego.…

Odma samorodna lagodna

2 miesiące ago

325 words

Rokowanie jest gorsze, jeżeli odma pozostaje otwarta, a zwłaszcza, gdy jest zastawkowa, ponieważ taka odma najbardziej utrudnia czynność serca i najwięcej ogranicza powierzchnię oddechową obu płuc. W tych postaciach odmy dołącza się bardzo często zakażenie jamy opłucnej, wskutek czego wysięk ropieje a to wybitnie pogarsza rokowanie. Niepomyślne jest również rokowanie w odmie samorodnej po obu…

Rokowanie w odmie oplucnej bezposrednie zalezy

2 miesiące ago

307 words

Rokowanie w odmie opłucnej bezpośrednie zależy: 1) od ogólnego stanu chorego, zatem od stopnia jego zatrucia w okresie poprzedzającym odmę; 2) od stanu serca; 3) od szybkości powstania odmy: 4) od rodzaju odmy; 5) od stosunku uciśniętej części płuca do nieuciśniętej przez odmę i do możliwości oddechowych drugiego płuca 6) od choroby podstawowej. Najgorzej rokuje…

Odprezenie pluca mozna przyspieszyc obnizajac cisnienie w jamie oplucnej

2 miesiące ago

196 words

W razie powstania wysięku w jamie opłucnej i jego dostania się do węża gumowego regulacja w cylindrze nie ulega zaburzeniu, ponieważ wysięk zostanie zatrzymany we flaszce. Zwykle zanurza się rurkę regulacyjną w płynie cylindra do takiej głębokości, by utrzymać ciśnienie w jamie opłucnej mniej więcej na plus 5. Przy cym ciśnieniu, którego wysokość odczytuje się…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 5

2 miesiące ago

541 words

Roczne wskaźniki kryzysowe w populacji z podziałem na protokoły (tj. Wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, otrzymały co najmniej 12 z 14 planowanych dawek kryzanlizumabu lub placebo i nie miały poważnych naruszeń protokołu, które mogłyby wpłynąć na ocenę skuteczności), kryzys wskaźniki we wszystkich podgrupach, wskaźniki niepowikłanych kryzysów i ostrego zespołu klatki piersiowej oraz roczne wskaźniki hospitalizowanych dni…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 5

2 miesiące ago

472 words

Wyjątkiem były złamania, amputacja, rak i cukrzycowe objawy kwasicy ketonowej, dla których analizowano uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku lub placebo i mieli zdarzenie w dowolnym czasie podczas obserwacji. Wpływ kanagliflozyny na wyniki ciągłe oceniano za pomocą modeli mieszanych12, które obejmowały wszystkie obserwowane dane podłużne i zakładały, że brakujących danych brakowało losowo. W…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii

2 miesiące ago

589 words

Białko, które ulega ekspresji na kapilarnych komórkach śródbłonka, zwane GPIHBP1 (zakotwiczone w glikozylowanym białku o dużej gęstości związanej z lipoproteinami glikozylofosfatydyloinozytolu), wiąże lipazę lipoproteinową i przenosi ją do miejsca działania w świetle kapilarnym. Niedobór GPIHBP1 zapobiega przedostawaniu się lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Pacjenci z niedoborem GPIHBP1 mają niskie poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu, upośledzoną…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków cd

2 miesiące ago

527 words

W przypadku emulsji kontrolnej 0,5 ml zawierało 55 mg kwasu linolowego, 5,7 mg kwasu alfa-linolenowego, 4,8 mg witaminy C i 0,01 mg witaminy E. Emulsje podawano dojelitowo, w dawce 0,17 ml na kilogram masy ciała trzy razy dziennie (ogółem 0,5 ml na kilogram dziennie). Zatem niemowlęta w grupie DHA otrzymywały 60 mg DHA na kilogram…

Serce ad

2 miesiące ago

384 words

Prawdopodobnie zamyka to demokratyzujący impuls, który jest obecny w innym miejscu książki, i ponownie potwierdza medyczny punkt widzenia jako ostatnie słowo na temat zmieniania idei dotyczących serca. Niemniej jednak, te wywiady zawierają pewne wyjątkowe momenty, na przykład gdy pacjent po transplantacji, który rozmawiał z osobą znajdującą się obok niego w poczekalni, nagle uświadomił sobie, że…