Skip to content

Tag: wyrośl chrzęstno kostna

Anatomia patologiczna

7 miesięcy ago

358 words

Anatomia patologiczna. Na sekcji w ostrej gruźlicy prosówkowej opłucnej stwierdza się bardzo liczne gruzełki na opłucnej oraz zwykle nieobfity wysięk w jednej lub w obu jamach opłucnych, przeważnie surowiczo włóknikowy, nieraz także dość liczne gruzełki w osierdziu, otrzewnej i zwłaszcza na oponach mózgowych. Natomiast w płucach gruzełki stwierdza się rzadko, już częściej znajduje się je…

ZAPALENIE OKOLOOPLUCNE

7 miesięcy ago

301 words

ZAPALENIE OKOŁOOPŁUCNE (PERIPLEURITIS s. PARAPLEURITIS) Określenie i przyczyny. Mianem zapalenia około opłucnego nazywa się zapalenie tkanki podopłucnej leżącej na warstwie mięśniowej klatki piersiowej. Sprawa może być pierwotna albo wtórna. Pierwotna postać powstaje samorodnie lub po urazie, wtórna – w razie przebicia się promienicy płuc rzadziej ropnia płuc lub jamy gruźliczej do tkanki podopłucnej.

Rzadziej spostrzega sie na tle gruzlicy pluc inny sposób powstawania odmy oplucnej samorodnej

7 miesięcy ago

280 words

Rzadziej spostrzega się na tle gruźlicy płuc inny sposób powstawania odmy opłucnej samorodnej. Mianowicie w gruźlicy płuc włóknisto-serowatej, a jeszcze częściej w gruźlicy włóknistej, nawet nierozległej, zwłóknienie tkanki śródzrazikowej może doprowadzić do wytworzenia blizny, która pozwala podczas każdego wdechu na dopływ powietrza do odpowiednich pęcherzyków płucnych, natomiast uniemożliwia całkowite jego wyjście w okresie wydechu. Rozdęte…

Obumarla tkanka oplucna moze tworzyc rodzaj zastawki otwierajacej sie w okresie wdechu i zamykajacej sie w okresie wydechu

7 miesięcy ago

307 words

Obumarła tkanka opłucna może tworzyć rodzaj zastawki otwierającej się w okresie wdechu i zamykającej się w okresie wydechu. W przeciwieństwie do klasycznego ujęcia tej sprawy, tak bywa bardzo rzadko. Bez porównania częściej zastawki takiej nie ma, natomiast otwór niełączący się z oskrzelem bezpośrednio znajduje się w miękkiej sprężystej tkance płucnej, która zapadając się podczas wydechu…

Pekniecie pecherzyków plucnych

7 miesięcy ago

238 words

Pęknięcie pęcherzyków płucnych w toku rozedmy płuc oraz w przebiegu gruźlicy węzłów wnękowych lub śródpiersiowych. a także powstałe w następstwie zapalenia opłucnej szczytowej jest najprawdopodobniej przyczyną odmy opłucnej pierwotnej (pneumothorax idiopatbicus) czyli takiej, której przyczyny nie można klinicznie wykryć. Pierwotną odmę opłucną cechują częste nawroty powstające w różnych odstępach czasu. Stąd pochodzi nazwa tej postaci…

Odglos opukowy w odmie oplucnej calkowitej otwartej bywa prawidlowy bebenkowy lub metaliczny

7 miesięcy ago

328 words

Odgłos opukowy w odmie opłucnej całkowitej otwartej bywa prawidłowy bębenkowy lub metaliczny, zależnie od stopnia prężności powietrza w jamie opłucnej. Odgłos bębenkowy przeważnie nie daje objawu Wintricha. Czasami silne, krótkie uderzenie wywołuje odgłos czerepowy. Metaliczny odgłos opukowy bywa stosunkowo rzadko, chociaż powierzchowne położenie jamy powietrznej, jej wielkość i gładkość ścian sprzyjają jego powstaniu. By znaleźć…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 6

7 miesięcy ago

219 words

W badaniu tym równie dobrze działały paromomycyna-gentamycyna i sama paromomycyna. Główną przyczyną niepowodzenia był brak początkowej poprawy o 42 dni, który wystąpił z kontrolą nośnika w przybliżeniu dwukrotnie częściej niż w każdej grupie z aktywnym lekiem (tabela 2). Kolejną najczęstszą przyczyną niepowodzenia był nawrót, który zwykle składał się z powiększenia o 49 dni po początkowej…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 5

7 miesięcy ago

472 words

Wyjątkiem były złamania, amputacja, rak i cukrzycowe objawy kwasicy ketonowej, dla których analizowano uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku lub placebo i mieli zdarzenie w dowolnym czasie podczas obserwacji. Wpływ kanagliflozyny na wyniki ciągłe oceniano za pomocą modeli mieszanych12, które obejmowały wszystkie obserwowane dane podłużne i zakładały, że brakujących danych brakowało losowo. W…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków cd

7 miesięcy ago

527 words

W przypadku emulsji kontrolnej 0,5 ml zawierało 55 mg kwasu linolowego, 5,7 mg kwasu alfa-linolenowego, 4,8 mg witaminy C i 0,01 mg witaminy E. Emulsje podawano dojelitowo, w dawce 0,17 ml na kilogram masy ciała trzy razy dziennie (ogółem 0,5 ml na kilogram dziennie). Zatem niemowlęta w grupie DHA otrzymywały 60 mg DHA na kilogram…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków

7 miesięcy ago

51 words

Badania na zwierzętach iu ludzi sugerują, że kwas dokozaheksaenowy (DHA), długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy n-3, może zmniejszać ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej, ale brakuje odpowiednio zaplanowanych badań. Metody My losowo przydzieliliśmy 1273 niemowlętom urodzonym przed 29 tygodniem ciąży (stratyfikacja według płci, wieku ciążowego [<27 tygodni lub 27 do <29 tygodni] i centrum) w ciągu 3 dni po…