Skip to content

Tag: szczepionka infanrix hexa

Odma oplucna calkowita otwarta

7 miesięcy ago

267 words

Wymienione czynniki kojarząc się ze sobą i coraz potęgując się są przyczyną niezmiernie ciężkiego stanu chorego oraz wioną bardzo często do zgonu juz w krótkim czasie. Tak np. na 33 przypadki samorodnej odmy opłucnej, spostrzegane w poradniach Wileńskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i na Oddziale Gruźliczym Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Wilnie, takie zejście stwierdzono w 16…

W tym celu wkluwa sie igle do jamy oplucnej i usuwa ja

7 miesięcy ago

348 words

W tym celu wkłuwa się igłę do jamy opłucnej i usuwa ją, gdy ciśnienie w jamie opadnie do tej wysokości, na której zamierza się utrzymać zapadnięcie płuca sprzyjające zamknięciu się otworu łączącego płuco z jamą. W tych przypadkach, w których, pomimo odprowadzenia powietrza na zewnątrz, odma stale sama się dopełnia, godny jest polecenia przyrząd stosowany…

Odma oplucna z wysiekiem

7 miesięcy ago

146 words

Odma opłucna z wysiękiem: 1. Górna granica stłumienia przebiega poziomo. Zapalenie opłucnej wysiękowe: 1. Górna granica stłumienia przebiega w postaci linii Ellis-Da-moiseau, 2. Stłumienie zmienia siedzibę ze zmianą położenia ciała. 3. Powyżej stłumienia stwierdza się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny. 4. Często szmer pluskający. 5. Badaniem radiologicznym stwierdza się w jamie opłucnej płyn a nad…

WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA

7 miesięcy ago

259 words

WYBROCZYNA ŚRODOPŁUCNA Z ODMĄ (HAEMOPNEUMOTHORAX) Jest to rzadka choroba polegająca na obecności w jamie opłucnej krwi i powietrza. Najczęściej powstaje wskutek pęknięcia podopłucnego pęcherza powietrznego u chorego dotkniętego podopłucną rozedmą pęcherzykową (emphysema pulmonurn subpleurale bullosum), jeżeli pękający pęcherz jest obficie unaczyniony. Nadto może wytwarzać się, jeżeli przy zapadaniu się płuca np. w toku leczenia gruźlicy…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

274 words

Przebieg odmy opłucnej. Dalszy los różnych postaci odmy opłucnej bywa różny. W najkorzystniejszym przypadku z zapadnięciem się płuca, otwór sam przez się niewielki, może ulec uciśnieniu i zasklepić się, a następnie zarosnąć i zabliźnić się, nim powietrze zdąży całkowicie się wessać a płuco rozszerzyć się. Powstaje odma zamknięta, która może kończyć się zupełnym wyzdrowieniem. Tak…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii

7 miesięcy ago

589 words

Białko, które ulega ekspresji na kapilarnych komórkach śródbłonka, zwane GPIHBP1 (zakotwiczone w glikozylowanym białku o dużej gęstości związanej z lipoproteinami glikozylofosfatydyloinozytolu), wiąże lipazę lipoproteinową i przenosi ją do miejsca działania w świetle kapilarnym. Niedobór GPIHBP1 zapobiega przedostawaniu się lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Pacjenci z niedoborem GPIHBP1 mają niskie poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu, upośledzoną…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków

7 miesięcy ago

51 words

Badania na zwierzętach iu ludzi sugerują, że kwas dokozaheksaenowy (DHA), długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy n-3, może zmniejszać ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej, ale brakuje odpowiednio zaplanowanych badań. Metody My losowo przydzieliliśmy 1273 niemowlętom urodzonym przed 29 tygodniem ciąży (stratyfikacja według płci, wieku ciążowego [<27 tygodni lub 27 do <29 tygodni] i centrum) w ciągu 3 dni po…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 9

7 miesięcy ago

477 words

Odkrycia te są podobne do tych we wcześniejszych badaniach3,4,7,9 i są zgodne z zaburzonym transportem lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Można by sądzić, że poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu u pacjentów z autoprzeciwciałami GPIHBP1 byłyby również niskie, gdyby autoprzeciwciała GPIHBP1 rzeczywiście powodowały chylomikronemię (tj. Gdyby autoprzeciwciała blokowały wiązanie lipazy i transport lipazy lipoproteinowej). Rzeczywiście, poziomy…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 8

7 miesięcy ago

503 words

Tylko osocze od Pacjenta 38 blokowało wiązanie lipazy lipoproteinowej, co oceniono na podstawie analizy Western blot ekstraktów komórkowych (Figura 4A). Zastosowaliśmy również badania immunocytochemiczne w celu zbadania zdolności autoprzeciwciał GPIHBP1 do blokowania wiązania lipazy lipoproteinowej z powierzchnią komórek transfekowanych GPIHBP1. Autoprzeciwciała w próbkach osocza od pacjentów 102 i 111 blokowały wiązanie lipazy lipoproteinowej z GPIHBP1…

Zakrzep aspiracji podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej cd

7 miesięcy ago

343 words

Pacjenci otrzymywali także abciximab z inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa, przy czym dawka była zależna od masy ciała, o ile nie jest przeciwwskazana, oraz dodatkowej heparyny z dawką opartą na aktywowanym czasie krzepnięcia. Standardowe terapie po PCI obejmowały aspirynę, klopidogrel, beta-blokery, środki obniżające poziom lipidów i inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora angiotensyny II, zgodnie…