Skip to content

Tag: safmed

O odmie trzeba pamietac takze w kazdym przypadku gruzlicy pluc

7 miesięcy ago

271 words

O odmie trzeba pamiętać także w każdym przypadku gruźlicy płuc, jeżeli stan chorego nagle się pogorszył. W rozpoznaniu odmy opłucnej bardzo dopomaga badanie radiol0giczne. W odmie całkowitej płuco jest zapadnięte w kierunku wnęki, tworząc podłużny cień przykręgowy pole płucne jest jasne, pozbawione rysunku płucnego, międzyżebrza szerokie, kąt przeponowo-żebrowy szeroko rozwarty, przepona ustawiona niżej, śródpiersie przesunięte…

Rozpoznanie róznicowe

7 miesięcy ago

242 words

Rozpoznanie różnicowe. Otorbiony ropniak opłucny z odmą zwłaszcza międzypłatowy, bardzo trudno odróżnić od ropnia płuca usadowionego w pobliżu wcięcia międzypłatowego. Na trudności rozpoznawcze natrafia się czasem nawet na stole sekcyjnym. W różnicowaniu otorbionego ropniaka z odmą, usadowionego w wielkiej jamie opłucnej, z ropniem płuc może dopomóc badanie radiologiczne. Otorbiony ropniak opłucny z odmą może dawać…

Odróznienie ropniaka oplucnego z odma od torbieli plucnej jest mozliwe bardzo czesto dopiero podczas operacji

7 miesięcy ago

230 words

Odróżnienie ropniaka opłucnego z odmą od torbieli płucnej jest możliwe bardzo często dopiero podczas operacji. Torbiel cechuje się tym, że jej ściany są gładkie lub zaledwie tylko pofałdowane, błyszczące, natomiast ściany ropniaka nie mają połysku i są ziarniste, a w przypadkach dłużej trwającego ropniaka bardzo grube, żółto szarawe. Ropniak nie ma górnej granicy kopulastej. Jego…

WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA

7 miesięcy ago

259 words

WYBROCZYNA ŚRODOPŁUCNA Z ODMĄ (HAEMOPNEUMOTHORAX) Jest to rzadka choroba polegająca na obecności w jamie opłucnej krwi i powietrza. Najczęściej powstaje wskutek pęknięcia podopłucnego pęcherza powietrznego u chorego dotkniętego podopłucną rozedmą pęcherzykową (emphysema pulmonurn subpleurale bullosum), jeżeli pękający pęcherz jest obficie unaczyniony. Nadto może wytwarzać się, jeżeli przy zapadaniu się płuca np. w toku leczenia gruźlicy…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

274 words

Przebieg odmy opłucnej. Dalszy los różnych postaci odmy opłucnej bywa różny. W najkorzystniejszym przypadku z zapadnięciem się płuca, otwór sam przez się niewielki, może ulec uciśnieniu i zasklepić się, a następnie zarosnąć i zabliźnić się, nim powietrze zdąży całkowicie się wessać a płuco rozszerzyć się. Powstaje odma zamknięta, która może kończyć się zupełnym wyzdrowieniem. Tak…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 5

7 miesięcy ago

353 words

Wiek rodziców w momencie pojawienia się objawów klinicznych został określony przez semistructured interview z wykorzystaniem wszystkich dostępnych danych historycznych (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Porównano kliniczne, poznawcze, obrazowe i biochemiczne miary w zależności od szacowanych lat od oczekiwanego pojawienia się symptomów między nosicielami mutacji a nosicielami. Analizy statystyczne (patrz Dodatek dodatkowy dla szczegółów) zostały przeprowadzone…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 7

7 miesięcy ago

458 words

Nieliniowcy pozostawali stabilni w działaniu od 30 lat przed do 20 lat po oczekiwanym początku objawów (ryc. 1C). Zanik mózgu MRI strukturalne miary objętości hipokampa zostały porównane między nosicielami mutacji i bez nośników z zastosowaniem hipotezy a priori o zwiększonej atrofii u nosicieli mutacji. Zwiększoną atrofię obustronnych hipokampów wykryto u nosicieli mutacji 15 lat przed…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej cd

7 miesięcy ago

504 words

Pacjenci otrzymujący leczenie hydroksymocznikiem musieli przyjmować lek przez co najmniej 6 miesięcy, w tym przyjmować stabilną dawkę przez co najmniej ostatnie 3 miesiące i nie mieli możliwości zmiany dawki podczas 52-tygodniowego leczenia. faza badania, z wyjątkiem względów bezpieczeństwa. Jeśli pacjenci nie otrzymywali hydroksymocznika, nie można było go rozpocząć. Pacjenci poddawani długoterminowej transfuzji czerwonych krwinek byli…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2

7 miesięcy ago

152 words

Canagliflozin jest inhibitorem kotransportera sodowo-glukozowego 2, który zmniejsza glikemię, jak również ciśnienie krwi, masę ciała i albuminurię u osób z cukrzycą. Zgłaszamy skutki leczenia kanagliflozyną na układ sercowo-naczyniowy, nerek i bezpieczeństwo. Metody Program CANVAS zintegrował dane z dwóch badań z udziałem łącznie 10 142 uczestników z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Uczestnicy każdej…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 9

7 miesięcy ago

598 words

Mimo, że plejotropowe efekty zostały wywiedzione, poprawiona kontrola glikemii, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, zmniejszenie albuminurii i złagodzenie przeciążenia objętościowego są wiarygodnymi mechanizmami ochronnymi .4,13-23 Wpływ na wyniki układu sercowo-naczyniowego i nerek obserwowane w ramach tego programu dwóch zintegrowanych badań są podobne do obserwowanych wcześniej w tej klasie leków. .5 Korzystny kierunek…