Skip to content

Tag: rozlane uszkodzenie aksonalne

Wspólzaleznosc z gruczolami plciowymi

7 miesięcy ago

150 words

Współzależność z gruczołami płciowymi Wzajemny wpływ przysadki mózgowej i gruczołów płciowych znany jest od dawna. Rozmaite obserwacje kliniczne wskazują, że w przednim płacie przysadki mózgowej występują różne zmiany anatomiczne -i czynnościowe w zależności od cyklicznych stanów gruczołów płciowych. Budowa i czynność gruczołów płciowych zmieniają się także w zależności od zaburzeń w czynności przysadki mózgowej. Wzajemny…

praca narzadów klatki piersiowej

7 miesięcy ago

356 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas…

Odma oplucna calkowita otwarta

7 miesięcy ago

267 words

Wymienione czynniki kojarząc się ze sobą i coraz potęgując się są przyczyną niezmiernie ciężkiego stanu chorego oraz wioną bardzo często do zgonu juz w krótkim czasie. Tak np. na 33 przypadki samorodnej odmy opłucnej, spostrzegane w poradniach Wileńskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i na Oddziale Gruźliczym Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Wilnie, takie zejście stwierdzono w 16…

Pekniecie pecherzyków plucnych

7 miesięcy ago

238 words

Pęknięcie pęcherzyków płucnych w toku rozedmy płuc oraz w przebiegu gruźlicy węzłów wnękowych lub śródpiersiowych. a także powstałe w następstwie zapalenia opłucnej szczytowej jest najprawdopodobniej przyczyną odmy opłucnej pierwotnej (pneumothorax idiopatbicus) czyli takiej, której przyczyny nie można klinicznie wykryć. Pierwotną odmę opłucną cechują częste nawroty powstające w różnych odstępach czasu. Stąd pochodzi nazwa tej postaci…

NOWOTWORY OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

204 words

NOWOTWORY OPŁUCNEJ (NEOPLASMAT A PLEURAE) Odróżnia się nowotwory opłucnej łagodne i złośliwe. 1. Nowotwory opłucnej łagodne (Neoplasmata pleurae benigna) Są to włókniaki (fibroma tai, tłuszczaki (lipomata), kostniaki (osteomata), chrząstniaki (chondromata), naczyniaki (angiomata) i inne. Zdarzają się te nowotwory bardzo rzadko. Klinicznego znaczenia nie mają.

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 6

7 miesięcy ago

219 words

W badaniu tym równie dobrze działały paromomycyna-gentamycyna i sama paromomycyna. Główną przyczyną niepowodzenia był brak początkowej poprawy o 42 dni, który wystąpił z kontrolą nośnika w przybliżeniu dwukrotnie częściej niż w każdej grupie z aktywnym lekiem (tabela 2). Kolejną najczęstszą przyczyną niepowodzenia był nawrót, który zwykle składał się z powiększenia o 49 dni po początkowej…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem AD 2

7 miesięcy ago

433 words

Nawet niewielka poprawa wskaźników odzysku i śmiertelności może oznaczać coroczne ratowanie tysięcy istnień ludzkich. Wiele badań, 6-15, ale nie wszystkie, 16,17 wykazały wysoką częstość klinicznie istotnych zakażeń wśród dzieci hospitalizowanych z powodu ciężkiego niedożywienia. Obserwacja ta doprowadziła do opracowania zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania rutynowych antybiotyków nawet u dzieci leczonych ambulatoryjnie 4, chociaż pacjenci ambulatoryjni prawdopodobnie…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 9

7 miesięcy ago

263 words

Ponadto, inne odkrycia sugerują, że odkładanie się amyloidu prawdopodobnie zachodzi latami lub dziesięcioleciami, zanim objawy otępienia objawią się w sporadycznej chorobie Alzheimera.24 Poprzednie badania przekrojowe dotyczące sporadycznej choroby Alzheimera sugerowały serię zmian prowadzących do klinicznej choroby.2 Nasze wyniki potwierdzają hipotezy o kaskadzie patofizjologicznej i sugerują możliwość wspólnej patofizjologii między autosomalną dominującą chorobą Alzheimera a znacznie…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 5

7 miesięcy ago

541 words

Roczne wskaźniki kryzysowe w populacji z podziałem na protokoły (tj. Wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, otrzymały co najmniej 12 z 14 planowanych dawek kryzanlizumabu lub placebo i nie miały poważnych naruszeń protokołu, które mogłyby wpłynąć na ocenę skuteczności), kryzys wskaźniki we wszystkich podgrupach, wskaźniki niepowikłanych kryzysów i ostrego zespołu klatki piersiowej oraz roczne wskaźniki hospitalizowanych dni…