Skip to content

Tag: rozlane uszkodzenie aksonalne mózgu

Dzialanie hormonu tyreotropowego

7 miesięcy ago

248 words

Działanie hormonu tyreotropowego dochodzi do skutku nie ,bezpośrednio, lecz poprzez działanie tego hormonu na tarczycę. U zwierząt którym usunięto tarczycę, hormon tyreutropowy nie wywołuje odporności na ,zatrucie acetonitrylem. Hormon tyreotropowy, jest odporny na działanie wyższej ciepłoty w przeciwieństwie, do przysadkowych hormonów płciowych. Hormon tyreotropowy posiada jeszcze inną właściwość, wpływa mianowicie on na wrażliwość zwierząt na…

ROPOWICA OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

256 words

RozPoznanie zapalenia około opłucnego opiera się na stwierdzeniu obrazu właściwego wysiękowemu zapaleniu opłucnej z tą różnicą, że w zapaleniu około opłucnym stłumienie odgłosu opukowego ma granice nieregularne a narządy sąsiednie nie są przesunięte. Od otorbionego ropnego zapalenia opłucnej (pyothorax saccatus] zapalenie około opłucne da się często odróżnić na tej podstawie że ruchomość granic płuc w…

Anatomia patologiczna

7 miesięcy ago

242 words

Anatomia patologiczna. Na sekcji w przypadkach odmy opłucnej stwierdza się chorobę podstawową, a w jamie opłucnej bardzo często wysięk. Wykrycie otworu, przez który powietrze dostawało się do jamy opłucnej jest w ogóle trudne. Celem wykrycia otworu pogrąża się płuco w wodzie i wydyma przez oskrzele powietrzem miejsce, przez które pęcherzyki powietrza wychodzą wtedy z płuca,…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

274 words

Przebieg odmy opłucnej. Dalszy los różnych postaci odmy opłucnej bywa różny. W najkorzystniejszym przypadku z zapadnięciem się płuca, otwór sam przez się niewielki, może ulec uciśnieniu i zasklepić się, a następnie zarosnąć i zabliźnić się, nim powietrze zdąży całkowicie się wessać a płuco rozszerzyć się. Powstaje odma zamknięta, która może kończyć się zupełnym wyzdrowieniem. Tak…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 2

7 miesięcy ago

391 words

Koszty opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera w 2010 roku oszacowano na ponad 172 miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych, roczny koszt, który według prognoz wzrośnie do trylionów dolarów do 2050 roku, o ile nie zostaną opracowane metody leczenia modyfikującego przebieg choroby1. Uważa się, że choroba Alzheimera rozpoczyna się dziesiątki lat, zanim pojawią się pierwsze objawy.2-4…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem

7 miesięcy ago

411 words

Ciężkie ostre niedożywienie przyczynia się do miliona zgonów wśród dzieci rocznie. Dodanie rutynowych antybiotyków do terapii żywieniowej może zwiększyć wskaźniki odzysku i zmniejszyć śmiertelność wśród dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem leczonym w społeczności. Metody W tej randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próbie, losowo przydzielono dzieciom z Malawian w wieku od 6 do 59 miesięcy, z…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 6

7 miesięcy ago

583 words

Mediana częstości występowania kryzysu w ciągu roku u pacjentów przyjmujących jednocześnie hydroksymocznik wynosiła 2,43 w grupie leczonej dużą dawką kryzanlizumabu, w porównaniu z 3,58 w grupie placebo (co wskazuje na 32,1% niższą częstość z dużą dawką kryzilizumabu). Mediana częstości występowania kryzysu w ciągu roku u pacjentów, którzy nie otrzymywali jednocześnie terapii hydroksymocznikiem, wynosiła 1,00 w…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 8

7 miesięcy ago

446 words

Hydroksymocznik, zatwierdzony przez Komisję ds. Żywności i Leków w 1998 r., Jest jedynym lekiem, który wykazał, że modyfikuje naturalny przebieg choroby sierpowatokrwinkowej.22 Jednak wielu pacjentów otrzymujących terapię hydroksymocznikiem nadal doświadcza kryzysów, uszkodzenia narządów oraz zmniejszenie oczekiwanej długości życia.23 Ponadto przestrzeganie schematu hydroksymocznika pozostaje wyzwaniem.24 Próby nowych leków w zapobieganiu kryzysom nie wykazały znaczących lub klinicznie…