Skip to content

Tag: puste odbijanie

Odma oplucna calkowita zastawkowa

7 miesięcy ago

242 words

Odma opłucna całkowita zastawkowa (Pneumothorax totalis oaiuularis) Chorzy uskarżają się na bardzo znaczną duszność wzrastającą po najmniejszym nawet wysiłku fizycznym. Klatka piersiowa po stronie odmy jest bardzo silnie wypuklona i wcale nie porusza się podczas oddychania. Drżenie piersiowe jest zniesione, odgłos opukowy stłumiony, szmerów oddechowych ani rzężeń nie ma. Uderza ogromne przesunięcie narządów sąsiednich. Mianowicie…

W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu

7 miesięcy ago

309 words

W przypadkach rozedmy jednego tylko płuca stwierdza się rozległe zmiany w drugim płucu, najczęściej gruźlicze. W rozpoznaniu dopomaga badanie radiologiczne. W przypadkach rozedmy obu płuc bez tego badania równoczesną odmę opłucną zwykle się przeocza. Odma opłucna zamknięta oraz zastawkowa mają wiele cech wspólnych z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Połowa klatki piersiowej jest w obu chorobach wypuklona…

Rokowanie w odmie oplucnej bezposrednie zalezy

7 miesięcy ago

307 words

Rokowanie w odmie opłucnej bezpośrednie zależy: 1) od ogólnego stanu chorego, zatem od stopnia jego zatrucia w okresie poprzedzającym odmę; 2) od stanu serca; 3) od szybkości powstania odmy: 4) od rodzaju odmy; 5) od stosunku uciśniętej części płuca do nieuciśniętej przez odmę i do możliwości oddechowych drugiego płuca 6) od choroby podstawowej. Najgorzej rokuje…

Odróznienie ropniaka oplucnego z odma od torbieli plucnej jest mozliwe bardzo czesto dopiero podczas operacji

7 miesięcy ago

230 words

Odróżnienie ropniaka opłucnego z odmą od torbieli płucnej jest możliwe bardzo często dopiero podczas operacji. Torbiel cechuje się tym, że jej ściany są gładkie lub zaledwie tylko pofałdowane, błyszczące, natomiast ściany ropniaka nie mają połysku i są ziarniste, a w przypadkach dłużej trwającego ropniaka bardzo grube, żółto szarawe. Ropniak nie ma górnej granicy kopulastej. Jego…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 3

7 miesięcy ago

434 words

Uczestnicy DIAN są oceniani na początku iw kolejnych latach za pomocą kompleksowych ocen klinicznych, poznawczych, obrazowania i biochemicznych. Dane z wszystkich 128 uczestników, którzy zostali zapisani i którzy zakończyli oceny bazowe między 26 stycznia 2009 r., A pierwszym punktem odcięcia danych (28 kwietnia 2011 r.) Przeszli kontrolę jakości i zostali włączeni do analizy (patrz sekcja…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 cd

7 miesięcy ago

505 words

Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pomocą interaktywnego internetowego systemu odpowiedzi z wykorzystaniem generowanego komputerowo planu randomizacji z losowo permutowanymi blokami, który został przygotowany przez sponsora badania. Uczestnicy projektu CANVAS zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać kanagliflozynę w dawce 300 mg, kanagliflozynę w dawce 100 mg lub pasujące do placebo, a uczestnicy…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 9

7 miesięcy ago

598 words

Mimo, że plejotropowe efekty zostały wywiedzione, poprawiona kontrola glikemii, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, zmniejszenie albuminurii i złagodzenie przeciążenia objętościowego są wiarygodnymi mechanizmami ochronnymi .4,13-23 Wpływ na wyniki układu sercowo-naczyniowego i nerek obserwowane w ramach tego programu dwóch zintegrowanych badań są podobne do obserwowanych wcześniej w tej klasie leków. .5 Korzystny kierunek…

Zakrzep aspiracji podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej ad

7 miesięcy ago

495 words

Wiele poprzednich badań wykorzystało odkrycia dotyczące koronarografii jako kryteriów wyboru i nie przeprowadziło systematycznej analizy materiału pobranego podczas aspiracji. W związku z tym ocenialiśmy zastosowanie cewnika do manualnej aspiracji w celu poprawy perfuzji mięśnia sercowego podczas pierwotnej PCI u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Nasi pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy…

HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir ad 7

7 miesięcy ago

483 words

Żaden ze 100 pacjentów nie był nosicielem HLA-B * 5701. W sumie 61 z 66 pacjentów w grupie kontrolnej, u których wystąpiła klinicznie zdiagnozowana reakcja nadwrażliwości, miało również wyniki epizodycznego testu płatkowego, które można było ocenić. Spośród tych 61 pacjentów, wszyscy 23 pacjenci z dodatnim testem skórno-skórnym byli HLA-B * 5701-dodatni, podczas gdy 32 z…

HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir

7 miesięcy ago

183 words

Reakcja nadwrażliwości na abakawir jest silnie związana z obecnością allelu HLA-B * 5701. Celem tego badania było ustalenie skuteczności prospektywnego badania przesiewowego HLA-B * 5701, aby zapobiec reakcji nadwrażliwości na abakawir. Metody To podwójnie ślepe, prospektywne, randomizowane badanie objęło 1956 pacjentów z 19 krajów, którzy zostali zakażeni ludzkim wirusem niedoboru odporności typu i którzy wcześniej…