Skip to content

Tag: puste odbijanie

Odma oplucna calkowita zastawkowa

2 miesiące ago

242 words

Odma opłucna całkowita zastawkowa (Pneumothorax totalis oaiuularis) Chorzy uskarżają się na bardzo znaczną duszność wzrastającą po najmniejszym nawet wysiłku fizycznym. Klatka piersiowa po stronie odmy jest bardzo silnie wypuklona i wcale nie porusza się podczas oddychania. Drżenie piersiowe jest zniesione, odgłos opukowy stłumiony, szmerów oddechowych ani rzężeń nie ma. Uderza ogromne przesunięcie narządów sąsiednich. Mianowicie…

W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu

2 miesiące ago

309 words

W przypadkach rozedmy jednego tylko płuca stwierdza się rozległe zmiany w drugim płucu, najczęściej gruźlicze. W rozpoznaniu dopomaga badanie radiologiczne. W przypadkach rozedmy obu płuc bez tego badania równoczesną odmę opłucną zwykle się przeocza. Odma opłucna zamknięta oraz zastawkowa mają wiele cech wspólnych z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Połowa klatki piersiowej jest w obu chorobach wypuklona…

Rokowanie w odmie oplucnej bezposrednie zalezy

2 miesiące ago

307 words

Rokowanie w odmie opłucnej bezpośrednie zależy: 1) od ogólnego stanu chorego, zatem od stopnia jego zatrucia w okresie poprzedzającym odmę; 2) od stanu serca; 3) od szybkości powstania odmy: 4) od rodzaju odmy; 5) od stosunku uciśniętej części płuca do nieuciśniętej przez odmę i do możliwości oddechowych drugiego płuca 6) od choroby podstawowej. Najgorzej rokuje…

Odróznienie ropniaka oplucnego z odma od torbieli plucnej jest mozliwe bardzo czesto dopiero podczas operacji

2 miesiące ago

230 words

Odróżnienie ropniaka opłucnego z odmą od torbieli płucnej jest możliwe bardzo często dopiero podczas operacji. Torbiel cechuje się tym, że jej ściany są gładkie lub zaledwie tylko pofałdowane, błyszczące, natomiast ściany ropniaka nie mają połysku i są ziarniste, a w przypadkach dłużej trwającego ropniaka bardzo grube, żółto szarawe. Ropniak nie ma górnej granicy kopulastej. Jego…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 3

2 miesiące ago

434 words

Uczestnicy DIAN są oceniani na początku iw kolejnych latach za pomocą kompleksowych ocen klinicznych, poznawczych, obrazowania i biochemicznych. Dane z wszystkich 128 uczestników, którzy zostali zapisani i którzy zakończyli oceny bazowe między 26 stycznia 2009 r., A pierwszym punktem odcięcia danych (28 kwietnia 2011 r.) Przeszli kontrolę jakości i zostali włączeni do analizy (patrz sekcja…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 cd

2 miesiące ago

505 words

Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pomocą interaktywnego internetowego systemu odpowiedzi z wykorzystaniem generowanego komputerowo planu randomizacji z losowo permutowanymi blokami, który został przygotowany przez sponsora badania. Uczestnicy projektu CANVAS zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać kanagliflozynę w dawce 300 mg, kanagliflozynę w dawce 100 mg lub pasujące do placebo, a uczestnicy…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 9

2 miesiące ago

598 words

Mimo, że plejotropowe efekty zostały wywiedzione, poprawiona kontrola glikemii, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, zmniejszenie albuminurii i złagodzenie przeciążenia objętościowego są wiarygodnymi mechanizmami ochronnymi .4,13-23 Wpływ na wyniki układu sercowo-naczyniowego i nerek obserwowane w ramach tego programu dwóch zintegrowanych badań są podobne do obserwowanych wcześniej w tej klasie leków. .5 Korzystny kierunek…

Leukotrieny

2 miesiące ago

580 words

Peters-Golden i Henderson (wydanie listopada) przedstawiają rolę szlaku 5-lipoksygenazy w metabolizmie arachidonianu i leukotrienów, produktu tego szlaku, w astmie, chorobie sercowo-naczyniowej i raku. Autorzy wnioskują, że leukotrieny prawdopodobnie odgrywają rolę w innych chorobach i chcielibyśmy dodać, że robią to w schyłkowej niewydolności nerek. Aktywność 5-lipooksygenazy z komórek krwi obwodowej jest zaangażowana w utlenianie lipoprotein o…

Wpływ wieloczynnikowej interwencji na śmiertelność w cukrzycy typu 2 ad 6

3 miesiące ago

427 words

Po zakończeniu formalnego badania interwencyjnego (P = 0,20) nie stwierdzono zmian w współczynniku ryzyka. Było 51 zdarzeń u 25 pacjentów w grupie intensywnej terapii i 158 zdarzeń u 48 pacjentów w grupie leczenia konwencjonalnego (Tabela 2 i Figura 3C). Średnia liczba poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych wynosiła 0,6 w grupie intensywnej terapii i 2,0 w grupie terapii…

Wpływ wieloczynnikowej interwencji na śmiertelność w cukrzycy typu 2 ad 5

3 miesiące ago

465 words

Krzywe czasowe dla czynników ryzyka wykazały podobny wzór dla 93 pacjentów, których obserwowano przez cały okres 13.3 lat (dane niepokazane). Nie zaobserwowano istotnych różnic między obiema grupami pod względem nawyków związanych z ćwiczeniem i paleniem tytoniu, a jedynie niewielkie (choć znaczące) zmiany dotyczyły spożycia węglowodanów i tłuszczu. Nie stwierdzono również istotnych różnic w masie ciała…