Skip to content

Tag: przychodnia szombierki

Dzialanie hormonu tyreotropowego

7 miesięcy ago

248 words

Działanie hormonu tyreotropowego dochodzi do skutku nie ,bezpośrednio, lecz poprzez działanie tego hormonu na tarczycę. U zwierząt którym usunięto tarczycę, hormon tyreutropowy nie wywołuje odporności na ,zatrucie acetonitrylem. Hormon tyreotropowy, jest odporny na działanie wyższej ciepłoty w przeciwieństwie, do przysadkowych hormonów płciowych. Hormon tyreotropowy posiada jeszcze inną właściwość, wpływa mianowicie on na wrażliwość zwierząt na…

PUCHLINA OPLUCNA

7 miesięcy ago

335 words

PUCHLINA OPŁUCNA (HYDROTHORAX) Określenie i przyczyny. Puchliną opłucną nazywa się stan, który polega na nagromadzeniu się w jamie opłucnej przesięku. Ilość jego bywa rozmaita, zależnie od czynnika przyczynowego. Puchlina opłucna jest zawsze sprawą wtórną. Wywołują ją choroby, które wiodą do znacznego rozcieńczenia krwi i do zmiany chemicznego jej składu, do tzw.

ODMA OPLUCNA, CZYLI PIERSIOWA

7 miesięcy ago

335 words

ODMA OPŁUCNA, CZYLI PIERSIOWA (PNEUMOTHORAX) Określenie. Odmą opłucną nazywa się chorobę polegającą na obecności w jamie opłucnej gazów, najczęściej powietrza. Odma może powstać samorodnie (odma opłucna samorodna, pneumotborax spontaneus), może być także wytworzona sztucznie w celu najczęściej leczniczym (odma opłucna lecznicza, pneumothorax therapeuticus), rzadziej rozpoznawczym (odma opłucna rozpoznawcza). Powietrze może gromadzić się w wolnej jamie…

ROPNIAK OPLUCNY Z ODMA

7 miesięcy ago

226 words

ROPNIAK OPŁUCNY Z ODMĄ (PYOPNEUMOTHORAX) Określenie. Przez miano ropniak opłucny z odmą i rozumie się chorobę cechującą się obecnością w jamie opłucnej równocześnie wysięku ropnego i gazów, najczęściej powietrza. Odróżnia się ropniak opłucny z odmą samorodną (pyopneumothorax spontaneus) i ropniak opłucny z odmą sztuczną (pyopneumothcrax artl ficialis). Przyczyny. Samorodny ropniak opłucny z odmą powstaje wtedy,…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 3

7 miesięcy ago

410 words

W poprzednim badaniu fazy 2 WR 279,396 był bardziej skuteczny niż kontrola nośnika przeciwko zakażeniu L. major29 w tym samym miejscu w Tunezji, w którym formuła WHO była nieskuteczna.2 Tutaj przedstawiamy wyniki naszej randomizowanej, podwójnie zaślepionej fazy 3 w kontrolowanym przez pojazd badaniu z grupą równoległą, w którym porównaliśmy WR 279,396 (15% kremu z paromomycyną-0,5%…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 6

7 miesięcy ago

445 words

Kliniczne i poznawcze miary oceny otępienia klinicznego w skali otępienia (wyniki wahają się od 0 [normalność poznawcza] do 18 [maksymalne upośledzenie funkcji poznawczych]) (panel A), badanie stanu mini-mentalnego (wyniki wahają się od 0 [ciężkie upośledzenie ] do 30 [brak upośledzenia]) (Panel B) i Podtest pamięci logicznej Skali Wechslera – poprawione (wyniki w zakresie od 0…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2

7 miesięcy ago

152 words

Canagliflozin jest inhibitorem kotransportera sodowo-glukozowego 2, który zmniejsza glikemię, jak również ciśnienie krwi, masę ciała i albuminurię u osób z cukrzycą. Zgłaszamy skutki leczenia kanagliflozyną na układ sercowo-naczyniowy, nerek i bezpieczeństwo. Metody Program CANVAS zintegrował dane z dwóch badań z udziałem łącznie 10 142 uczestników z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Uczestnicy każdej…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków ad 5

7 miesięcy ago

593 words

W sumie 59 niemowląt otrzymało dożylne lipidy zawierające olej rybny (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Główny wynik Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i drugorzędne wyniki dotyczące układu oddechowego.Fizjologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna w wieku 36 tygodni w wieku pomenstrujnym lub w domu wypisu z organizmu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, wystąpiło u 291 z…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków ad

7 miesięcy ago

324 words

Komitet ds. Etyki w zakresie badań ludzkich, odpowiedzialny za każde centrum uczestniczące, zatwierdził protokół próbny16 (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) i uzyskano odpowiednie zgody organów regulacyjnych. (Szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.) Protokół został oceniony przez sieć IMPACT ds. Badań klinicznych zdrowia matek i niemowląt. Niezależna komisja ds.

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa cd

7 miesięcy ago

487 words

Poziomy i wskaźniki neurochemiczne w plazmie u 81 niemowląt zagrożonych chorobą menstruacyjną. Od maja 1997 r. Do lipca 2005 r. Ocenialiśmy 81 dzieci zagrożonych chorobą Menkesa z powodu dodatniego wywiadu rodzinnego lub sugestywnych wyników klinicznych lub biochemicznych (Tabela 1). Badanie zostało zatwierdzone przez komisje przeglądowe Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka oraz Narodowego Instytutu Zaburzeń…