Skip to content

Tag: orthos komorowice

Wspólzaleznosc z tarczyca

7 miesięcy ago

188 words

Współzależność z tarczycą Bardzo wyraźny związek stwierdza się między przysadką mózgową a tarczycą. Przysadka mózgowa wytwarza swoiste ciało, które wpływa na regulację wydzielania tarczycy. Pod wpływem tego hormonu rozrasta się tkanka tarczycowa z powstawaniem nowych pęcherzyków i szybko wchłania się koloid tarczycy. Równolegle do wchłaniania koloidu zmniejsza się zawartość jodu w tarczycy. Ciało czynne z…

Dzialanie hormonu tyreotropowego

7 miesięcy ago

248 words

Działanie hormonu tyreotropowego dochodzi do skutku nie ,bezpośrednio, lecz poprzez działanie tego hormonu na tarczycę. U zwierząt którym usunięto tarczycę, hormon tyreutropowy nie wywołuje odporności na ,zatrucie acetonitrylem. Hormon tyreotropowy, jest odporny na działanie wyższej ciepłoty w przeciwieństwie, do przysadkowych hormonów płciowych. Hormon tyreotropowy posiada jeszcze inną właściwość, wpływa mianowicie on na wrażliwość zwierząt na…

Wspólzaleznosc z gruczolami plciowymi

7 miesięcy ago

150 words

Współzależność z gruczołami płciowymi Wzajemny wpływ przysadki mózgowej i gruczołów płciowych znany jest od dawna. Rozmaite obserwacje kliniczne wskazują, że w przednim płacie przysadki mózgowej występują różne zmiany anatomiczne -i czynnościowe w zależności od cyklicznych stanów gruczołów płciowych. Budowa i czynność gruczołów płciowych zmieniają się także w zależności od zaburzeń w czynności przysadki mózgowej. Wzajemny…

ZAPALENIE OKOLOOPLUCNE

7 miesięcy ago

301 words

ZAPALENIE OKOŁOOPŁUCNE (PERIPLEURITIS s. PARAPLEURITIS) Określenie i przyczyny. Mianem zapalenia około opłucnego nazywa się zapalenie tkanki podopłucnej leżącej na warstwie mięśniowej klatki piersiowej. Sprawa może być pierwotna albo wtórna. Pierwotna postać powstaje samorodnie lub po urazie, wtórna – w razie przebicia się promienicy płuc rzadziej ropnia płuc lub jamy gruźliczej do tkanki podopłucnej.

ODMA OPLUCNA, CZYLI PIERSIOWA

7 miesięcy ago

335 words

ODMA OPŁUCNA, CZYLI PIERSIOWA (PNEUMOTHORAX) Określenie. Odmą opłucną nazywa się chorobę polegającą na obecności w jamie opłucnej gazów, najczęściej powietrza. Odma może powstać samorodnie (odma opłucna samorodna, pneumotborax spontaneus), może być także wytworzona sztucznie w celu najczęściej leczniczym (odma opłucna lecznicza, pneumothorax therapeuticus), rzadziej rozpoznawczym (odma opłucna rozpoznawcza). Powietrze może gromadzić się w wolnej jamie…

Anatomia patologiczna

7 miesięcy ago

242 words

Anatomia patologiczna. Na sekcji w przypadkach odmy opłucnej stwierdza się chorobę podstawową, a w jamie opłucnej bardzo często wysięk. Wykrycie otworu, przez który powietrze dostawało się do jamy opłucnej jest w ogóle trudne. Celem wykrycia otworu pogrąża się płuco w wodzie i wydyma przez oskrzele powietrzem miejsce, przez które pęcherzyki powietrza wychodzą wtedy z płuca,…

Odma oplucna calkowita zamknieta

7 miesięcy ago

255 words

Osłuchowo stwierdza się słaby szmer oddechowy dzbanowy. Jeżeli w płucu są przy tym rzężenia na tle toczącej się w nim sprawy, to mogą one przybierać odcień metaliczny. Przesunięcie narządów sąsiednich bywa zazwyczaj nieduże. Ciśnienie w jamie opłucnej po stronie odmy równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Odma opłucna całkowita zamknięta (Pneumothorax totalis occlusus) W odmie opłucnej całkowitej…

Po rozpoznaniu odmy oplucnej okresla sie jej postac oraz czynnik przyczynowy

7 miesięcy ago

220 words

Po rozpoznaniu odmy opłucnej określa się jej postać oraz czynnik przyczynowy. Odmę opłucną otwartą od zamkniętej i zastawkowej odróżnia zespół następujący, znamienny dla postaci otwartej: 1) wypuklenie klatki piersiowej po stronie odmy nie jest 2) nie ma większego przesunięcia narządów sąsiednich 3) drżenie piersiowe jest przeważnie zachowane 4) odgłos opukowy jest jawny lub bębenkowy Ciśnienie…

W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu

7 miesięcy ago

309 words

W przypadkach rozedmy jednego tylko płuca stwierdza się rozległe zmiany w drugim płucu, najczęściej gruźlicze. W rozpoznaniu dopomaga badanie radiologiczne. W przypadkach rozedmy obu płuc bez tego badania równoczesną odmę opłucną zwykle się przeocza. Odma opłucna zamknięta oraz zastawkowa mają wiele cech wspólnych z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Połowa klatki piersiowej jest w obu chorobach wypuklona…

Odma samorodna lagodna

7 miesięcy ago

325 words

Rokowanie jest gorsze, jeżeli odma pozostaje otwarta, a zwłaszcza, gdy jest zastawkowa, ponieważ taka odma najbardziej utrudnia czynność serca i najwięcej ogranicza powierzchnię oddechową obu płuc. W tych postaciach odmy dołącza się bardzo często zakażenie jamy opłucnej, wskutek czego wysięk ropieje a to wybitnie pogarsza rokowanie. Niepomyślne jest również rokowanie w odmie samorodnej po obu…