Skip to content

Tag: okulista na nfz lublin

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wplywa bezposrednio na uklad wysepkowy trzustki

7 miesięcy ago

210 words

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wpływa bezpośrednio na układ wysepkowy trzustki, powodując zwiększenie się liczby wysepek Langerhansa i niedocukrzenie krwi, które nie występuje po podaniu wyciągu z przysadki u, zwierząt z usuniętą trzustką. Widzimy np. przy akromegalii zwiększenie się trzustki jako całości oraz zwiększenie się liczby wysepek. Poza tym wiemy, że u chorych na cukrzycę, u których…

WYBROCZYNA SRÓDOPLUCNA

7 miesięcy ago

286 words

WYBROCZYNA ŚRÓDOPŁUCNA (HAEMOTHORAX) Określenie i przyczyny. Mianem: wybroczyna śródpłucna nazywa się stan cechujący się wylewem krwi do jamy opłucnej. Nie jest to, zatem krwotoczne zapalenie opłucnej, które cechuje się obecnością w jamie opłucnej wysięku krwotocznego i zdarza się w gruźlicy, w charłactwie nowotworowym, w gnilcu itd. Wybroczyna śródopłucna powstaje najczęściej wskutek urazu klatki piersiowej (postrzał,…

ZAPALENIE OKOLOOPLUCNE

7 miesięcy ago

301 words

ZAPALENIE OKOŁOOPŁUCNE (PERIPLEURITIS s. PARAPLEURITIS) Określenie i przyczyny. Mianem zapalenia około opłucnego nazywa się zapalenie tkanki podopłucnej leżącej na warstwie mięśniowej klatki piersiowej. Sprawa może być pierwotna albo wtórna. Pierwotna postać powstaje samorodnie lub po urazie, wtórna – w razie przebicia się promienicy płuc rzadziej ropnia płuc lub jamy gruźliczej do tkanki podopłucnej.

Odma oplucna

7 miesięcy ago

390 words

Zdaniem jednych wchodzi tu w grę szczególna kruchość płuc, inni natomiast przypisują usposobienie konstytucyjne mniejszej wytrzymałości opłucnej płuc. Do odmy opłucnej może wieść także zgorzel płuc, ropieli płuc, sprawy nowotworowe wychodzące z tkanki płucnej lub z oskrzeli, przerzuty nowotworowe ż innych narządów sąsiednich zawierających powietrze, mianowicie drążący do jamy opłucnej rak przełyku lub żołądka, wrzód…

praca narzadów klatki piersiowej

7 miesięcy ago

356 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas…

Rozpoznanie róznicowe

7 miesięcy ago

183 words

Rozpoznanie różnicowe. Odmę opłucną całkowitą różnicuje się w chwili jej powstawania: 1) z napadem dychawicy oskrzelowej 2) z napadem dusznicy sercowej. Objawem wspólnym napadowi dychawicy oskrzelowej i początkowego okresu odmy opłucnej jest nagła ogromna duszność, połączona z ogólnym niepokojem, sinicą i wybitnym przyspieszeniem czynności serca. Za odmą opłucną przemawiają: 1) znaczne rozdęcie jednej połowy klatki…

O odmie trzeba pamietac takze w kazdym przypadku gruzlicy pluc

7 miesięcy ago

271 words

O odmie trzeba pamiętać także w każdym przypadku gruźlicy płuc, jeżeli stan chorego nagle się pogorszył. W rozpoznaniu odmy opłucnej bardzo dopomaga badanie radiol0giczne. W odmie całkowitej płuco jest zapadnięte w kierunku wnęki, tworząc podłużny cień przykręgowy pole płucne jest jasne, pozbawione rysunku płucnego, międzyżebrza szerokie, kąt przeponowo-żebrowy szeroko rozwarty, przepona ustawiona niżej, śródpiersie przesunięte…

W tym celu wkluwa sie igle do jamy oplucnej i usuwa ja

7 miesięcy ago

348 words

W tym celu wkłuwa się igłę do jamy opłucnej i usuwa ją, gdy ciśnienie w jamie opadnie do tej wysokości, na której zamierza się utrzymać zapadnięcie płuca sprzyjające zamknięciu się otworu łączącego płuco z jamą. W tych przypadkach, w których, pomimo odprowadzenia powietrza na zewnątrz, odma stale sama się dopełnia, godny jest polecenia przyrząd stosowany…

Rodzaj wysieku oplucnego okresla sie przez naklucie próbne

7 miesięcy ago

154 words

Rodzaj wysięku opłucnego określa się przez nakłucie próbne. Rokowanie w odmie opłucnej z zapaleniem surowiczym opłucnej zależy od choroby podstawowej. Wysięk opłucny może wsysać się samorzutnie, lecz może przechodzić w ropny. Wysięki surowiczy i surowiczo-włóknikowy, pojawiające się w toku odmy opłucnej leczniczej, utrzymują się czasami długo innym natomiast razem wsysają się dość szybko. Leczenie.

ROPNIAK OPLUCNY Z ODMA

7 miesięcy ago

226 words

ROPNIAK OPŁUCNY Z ODMĄ (PYOPNEUMOTHORAX) Określenie. Przez miano ropniak opłucny z odmą i rozumie się chorobę cechującą się obecnością w jamie opłucnej równocześnie wysięku ropnego i gazów, najczęściej powietrza. Odróżnia się ropniak opłucny z odmą samorodną (pyopneumothorax spontaneus) i ropniak opłucny z odmą sztuczną (pyopneumothcrax artl ficialis). Przyczyny. Samorodny ropniak opłucny z odmą powstaje wtedy,…