Skip to content

Tag: okulista na nfz lublin

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wplywa bezposrednio na uklad wysepkowy trzustki

2 dni ago

215 words

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wpływa bezpośrednio na układ wysepkowy trzustki, powodując zwiększenie się liczby wysepek Langerhansa i niedocukrzenie krwi, które nie występuje po podaniu wyciągu z przysadki u, zwierząt z usuniętą trzustką. Widzimy np. przy akromegalii zwiększenie się trzustki jako całości oraz zwiększenie się liczby wysepek. Poza tym wiemy, że u chorych na cukrzycę, u których…

WYBROCZYNA SRÓDOPLUCNA

3 dni ago

289 words

WYBROCZYNA ŚRÓDOPŁUCNA (HAEMOTHORAX) Określenie i przyczyny. Mianem: wybroczyna śródpłucna nazywa się stan cechujący się wylewem krwi do jamy opłucnej. Nie jest to, zatem krwotoczne zapalenie opłucnej, które cechuje się obecnością w jamie opłucnej wysięku krwotocznego i zdarza się w gruźlicy, w charłactwie nowotworowym, w gnilcu itd. Wybroczyna śródopłucna powstaje najczęściej wskutek urazu klatki piersiowej (postrzał,…

ZAPALENIE OKOLOOPLUCNE

4 dni ago

301 words

ZAPALENIE OKOŁOOPŁUCNE (PERIPLEURITIS s. PARAPLEURITIS) Określenie i przyczyny. Mianem zapalenia około opłucnego nazywa się zapalenie tkanki podopłucnej leżącej na warstwie mięśniowej klatki piersiowej. Sprawa może być pierwotna albo wtórna. Pierwotna postać powstaje samorodnie lub po urazie, wtórna – w razie przebicia się promienicy płuc rzadziej ropnia płuc lub jamy gruźliczej do tkanki podopłucnej.

Odma oplucna

5 dni ago

394 words

Zdaniem jednych wchodzi tu w grę szczególna kruchość płuc, inni natomiast przypisują usposobienie konstytucyjne mniejszej wytrzymałości opłucnej płuc. Do odmy opłucnej może wieść także zgorzel płuc, ropieli płuc, sprawy nowotworowe wychodzące z tkanki płucnej lub z oskrzeli, przerzuty nowotworowe ż innych narządów sąsiednich zawierających powietrze, mianowicie drążący do jamy opłucnej rak przełyku lub żołądka, wrzód…