Skip to content

Tag: ocet na świerzb

Gonadotropiny nazywaja równiez prolanami

7 miesięcy ago

211 words

Gonadotropiny nazywają również prolanami. Wyosobniono dwa hormony gonadotropowe. Jeden z nich – to hormon gonadotropowy dojrzewania pęcherzyków Grafa, drugi – to hormon gonadotropowy luteinizujący. Oba hormony gonadotropowe są identyczne u osób-zarówno płci męskiej jak i żeńskiej. Różnica- w działaniu tych hormonów u płci męskiej i żeńskiej polega na odrębnościach gruczołów płciowych narządów rodnych .

Wspólzaleznosc z grasica

7 miesięcy ago

199 words

Współzależność z grasicą Grasica, którą uważa się za gruczoł wpływający na: wzrost i dojrzewanie ustroju, znajduje się pod działaniem hormonu z przedniej części przysadki mózgowej, zwanego hormonem tymotropowym. Hormon tymotropowy pobudza grasicę do wydzielania tymokrescyny i w związku z tym przednia część przysadki mózgowej reguluje zjawiska wzrostowe poprzez grasicę w okresie przed dojrzewaniem płciowym. Sprawa…

Plyn rzekomo mleczowy

7 miesięcy ago

324 words

Rozpoznanie. O rozpoznaniu wylewu mleczu do opłucnej rozstrzyga mleczystość cieczy wydobytej z jamy opłucnej. Rodzaj cieczy określa się na podstawie dodatkowych badań według cech następujących: Płyn rzekomo mleczowy: 1. W spokoju pozostaje bez zmian. 2.

Objawy i rozpoznanie

7 miesięcy ago

360 words

Objawy i rozpoznanie. Prócz objawów choroby podstawowej w przypadkach puchliny opłucnej stwierdza się objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, podobne do objawów wysięku. Przesięk hydremiczny, zwany także wodniczym, jest przejrzysty, czasami jasny jak woda, żółtawy. Jego ciężar właściwy jest niski, mniej więcej w granicach od 1, 001 do 1,007. Ilość białka nie przekracza zwykle 0,5010,.

WYBROCZYNA SRÓDOPLUCNA

7 miesięcy ago

286 words

WYBROCZYNA ŚRÓDOPŁUCNA (HAEMOTHORAX) Określenie i przyczyny. Mianem: wybroczyna śródpłucna nazywa się stan cechujący się wylewem krwi do jamy opłucnej. Nie jest to, zatem krwotoczne zapalenie opłucnej, które cechuje się obecnością w jamie opłucnej wysięku krwotocznego i zdarza się w gruźlicy, w charłactwie nowotworowym, w gnilcu itd. Wybroczyna śródopłucna powstaje najczęściej wskutek urazu klatki piersiowej (postrzał,…

Odma oplucna calkowita otwarta

7 miesięcy ago

267 words

Wymienione czynniki kojarząc się ze sobą i coraz potęgując się są przyczyną niezmiernie ciężkiego stanu chorego oraz wioną bardzo często do zgonu juz w krótkim czasie. Tak np. na 33 przypadki samorodnej odmy opłucnej, spostrzegane w poradniach Wileńskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i na Oddziale Gruźliczym Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Wilnie, takie zejście stwierdzono w 16…

W przypadkach rozedmy jednego tylko pluca stwierdza sie rozlegle zmiany w drugim plucu

7 miesięcy ago

309 words

W przypadkach rozedmy jednego tylko płuca stwierdza się rozległe zmiany w drugim płucu, najczęściej gruźlicze. W rozpoznaniu dopomaga badanie radiologiczne. W przypadkach rozedmy obu płuc bez tego badania równoczesną odmę opłucną zwykle się przeocza. Odma opłucna zamknięta oraz zastawkowa mają wiele cech wspólnych z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Połowa klatki piersiowej jest w obu chorobach wypuklona…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

356 words

Odma opłucna otorbiona: Zdarza się rzadziej już Jama w płucu. Drżenie piersiowe zwykle osłabione lub zniesione. Rzężenia, jeżeli są słyszalne płyną jakby z oddali. Zmiany objawów opukowych i osłuchowych po silnym kaszlu i wykrztuszeniu nie bywa. Międzyżebrza wygładzone, nieraz wypuklone.

Osluchowo stwierdza sie nieraz szmer pluskajacy

7 miesięcy ago

279 words

Osłuchowo stwierdza się nieraz szmer pluskający, dźwięk kroplisty, a w przypadkach odmy otwartej i zastawkowej czasami prócz tego szmer przetoki płucnej. Rozpoznanie zapalenia surowiczego opłucnej z odmą nie jest trudne. Za odmą z wysiękiem przemawiają zmienna siedziba stłumionego odgłosu opukowego, zależnie od zmiany położenia ciała, oraz szmer pluskający. W przypadkach otorbionej odmy z wysiękiem dopomaga…

Rodzaj wysieku oplucnego okresla sie przez naklucie próbne

7 miesięcy ago

154 words

Rodzaj wysięku opłucnego określa się przez nakłucie próbne. Rokowanie w odmie opłucnej z zapaleniem surowiczym opłucnej zależy od choroby podstawowej. Wysięk opłucny może wsysać się samorzutnie, lecz może przechodzić w ropny. Wysięki surowiczy i surowiczo-włóknikowy, pojawiające się w toku odmy opłucnej leczniczej, utrzymują się czasami długo innym natomiast razem wsysają się dość szybko. Leczenie.