Skip to content

Tag: neuropatia nerwu wzrokowego

Gonadotropiny nazywaja równiez prolanami

7 miesięcy ago

211 words

Gonadotropiny nazywają również prolanami. Wyosobniono dwa hormony gonadotropowe. Jeden z nich – to hormon gonadotropowy dojrzewania pęcherzyków Grafa, drugi – to hormon gonadotropowy luteinizujący. Oba hormony gonadotropowe są identyczne u osób-zarówno płci męskiej jak i żeńskiej. Różnica- w działaniu tych hormonów u płci męskiej i żeńskiej polega na odrębnościach gruczołów płciowych narządów rodnych .

Wspólzaleznosc z gruczolami plciowymi

7 miesięcy ago

150 words

Współzależność z gruczołami płciowymi Wzajemny wpływ przysadki mózgowej i gruczołów płciowych znany jest od dawna. Rozmaite obserwacje kliniczne wskazują, że w przednim płacie przysadki mózgowej występują różne zmiany anatomiczne -i czynnościowe w zależności od cyklicznych stanów gruczołów płciowych. Budowa i czynność gruczołów płciowych zmieniają się także w zależności od zaburzeń w czynności przysadki mózgowej. Wzajemny…

Plyn rzekomo mleczowy

7 miesięcy ago

324 words

Rozpoznanie. O rozpoznaniu wylewu mleczu do opłucnej rozstrzyga mleczystość cieczy wydobytej z jamy opłucnej. Rodzaj cieczy określa się na podstawie dodatkowych badań według cech następujących: Płyn rzekomo mleczowy: 1. W spokoju pozostaje bez zmian. 2.

Objawy i rozpoznanie

7 miesięcy ago

360 words

Objawy i rozpoznanie. Prócz objawów choroby podstawowej w przypadkach puchliny opłucnej stwierdza się objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, podobne do objawów wysięku. Przesięk hydremiczny, zwany także wodniczym, jest przejrzysty, czasami jasny jak woda, żółtawy. Jego ciężar właściwy jest niski, mniej więcej w granicach od 1, 001 do 1,007. Ilość białka nie przekracza zwykle 0,5010,.

Odma oplucna calkowita zamknieta

7 miesięcy ago

255 words

Osłuchowo stwierdza się słaby szmer oddechowy dzbanowy. Jeżeli w płucu są przy tym rzężenia na tle toczącej się w nim sprawy, to mogą one przybierać odcień metaliczny. Przesunięcie narządów sąsiednich bywa zazwyczaj nieduże. Ciśnienie w jamie opłucnej po stronie odmy równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Odma opłucna całkowita zamknięta (Pneumothorax totalis occlusus) W odmie opłucnej całkowitej…

Odma oplucna calkowita zastawkowa

7 miesięcy ago

242 words

Odma opłucna całkowita zastawkowa (Pneumothorax totalis oaiuularis) Chorzy uskarżają się na bardzo znaczną duszność wzrastającą po najmniejszym nawet wysiłku fizycznym. Klatka piersiowa po stronie odmy jest bardzo silnie wypuklona i wcale nie porusza się podczas oddychania. Drżenie piersiowe jest zniesione, odgłos opukowy stłumiony, szmerów oddechowych ani rzężeń nie ma. Uderza ogromne przesunięcie narządów sąsiednich. Mianowicie…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

356 words

Odma opłucna otorbiona: Zdarza się rzadziej już Jama w płucu. Drżenie piersiowe zwykle osłabione lub zniesione. Rzężenia, jeżeli są słyszalne płyną jakby z oddali. Zmiany objawów opukowych i osłuchowych po silnym kaszlu i wykrztuszeniu nie bywa. Międzyżebrza wygładzone, nieraz wypuklone.

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 4

7 miesięcy ago

448 words

Punkty końcowe Skuteczność Oceniliśmy skuteczność, mierząc obszar skórnej zmiany leiszmaniozowej w punkcie wyjściowym i po 20 dniach (zakończenie leczenia), 28 dni, 42 dni, 49 dni, 98 dni i 168 dni (koniec badania). W przypadku każdej zmiany odpowiedzi na leczenie określone w protokole były następujące: początkowa poprawa kliniczna (zmniejszenie obszaru zmiany wskaźnika o 50 do 99%…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 cd

7 miesięcy ago

505 words

Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pomocą interaktywnego internetowego systemu odpowiedzi z wykorzystaniem generowanego komputerowo planu randomizacji z losowo permutowanymi blokami, który został przygotowany przez sponsora badania. Uczestnicy projektu CANVAS zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać kanagliflozynę w dawce 300 mg, kanagliflozynę w dawce 100 mg lub pasujące do placebo, a uczestnicy…