Skip to content

Tag: matopat torun

Hormon gonadotropowy luteinizujacy

7 miesięcy ago

244 words

Hormon gonadotropowy luteinizujący, wywołujący powstawanie ciałka żółtego, należy do hormonów hamujących czynność jajnika. Hormon gonadotropowy luteinizujący, wytwarzany przez komórki kwasochłonne, powoduje przekształcenie się pęcherzyków w ciałko żółte, wytwarzanie się luteiny i wtórnie przedciążowe zmiany śluzówki macicy. Częste wprowadzanie hormonu luteinizującego znosi cykl płciowy u myszy. Jajnik dochodzi przy tym do wielkości bobu i zawiera 60-80…

NOWOTWORY OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

204 words

NOWOTWORY OPŁUCNEJ (NEOPLASMAT A PLEURAE) Odróżnia się nowotwory opłucnej łagodne i złośliwe. 1. Nowotwory opłucnej łagodne (Neoplasmata pleurae benigna) Są to włókniaki (fibroma tai, tłuszczaki (lipomata), kostniaki (osteomata), chrząstniaki (chondromata), naczyniaki (angiomata) i inne. Zdarzają się te nowotwory bardzo rzadko. Klinicznego znaczenia nie mają.

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 5

7 miesięcy ago

390 words

Druga hipoteza zerowa polegała na tym, że nie było żadnej istotnej różnicy w szybkości końcowego klinicznego wyleczenia między grupą paromomycyna-gentamycyna a grupą paromomycyny. Do sprawdzenia tych hipotez użyto dwustronnej, nieskorygowanej analizy chi-kwadrat. W związku z tym celem badania było ustalenie, czy sama paromomycyna-gentamycyna lub paromomycyna przewyższają kontrolę nad nośnikiem i czy produkt skojarzony (paromomycyna-gentamycyna) był…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 7

7 miesięcy ago

458 words

Nieliniowcy pozostawali stabilni w działaniu od 30 lat przed do 20 lat po oczekiwanym początku objawów (ryc. 1C). Zanik mózgu MRI strukturalne miary objętości hipokampa zostały porównane między nosicielami mutacji i bez nośników z zastosowaniem hipotezy a priori o zwiększonej atrofii u nosicieli mutacji. Zwiększoną atrofię obustronnych hipokampów wykryto u nosicieli mutacji 15 lat przed…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków ad 5

7 miesięcy ago

593 words

W sumie 59 niemowląt otrzymało dożylne lipidy zawierające olej rybny (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Główny wynik Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i drugorzędne wyniki dotyczące układu oddechowego.Fizjologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna w wieku 36 tygodni w wieku pomenstrujnym lub w domu wypisu z organizmu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, wystąpiło u 291 z…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 8

7 miesięcy ago

503 words

Tylko osocze od Pacjenta 38 blokowało wiązanie lipazy lipoproteinowej, co oceniono na podstawie analizy Western blot ekstraktów komórkowych (Figura 4A). Zastosowaliśmy również badania immunocytochemiczne w celu zbadania zdolności autoprzeciwciał GPIHBP1 do blokowania wiązania lipazy lipoproteinowej z powierzchnią komórek transfekowanych GPIHBP1. Autoprzeciwciała w próbkach osocza od pacjentów 102 i 111 blokowały wiązanie lipazy lipoproteinowej z GPIHBP1…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 5

7 miesięcy ago

507 words

Autoprzeciwciała w osoczu uzyskane od Pacjenta 101 (zawierającego 20 dowolnych jednostek [AU] autoprzeciwciał GPIHBP1 na mililitr) związanych zarówno z zredukowanym jak i nieredukowanym GPIHBP1; dodatkowe niespecyficzne wiązanie obserwowano w warunkach redukujących. Autoprzeciwciała w osoczu uzyskane od Pacjenta 38 (zawierającego 20 AU autoprzeciwciał GPIHBP1 na mililitr) związały się chciwie tylko z nieredukowanym GPIHBP1. W dolnym rzędzie…

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa ad 6

7 miesięcy ago

479 words

Nieprawidłowe odkrycia obejmowały spowolnienie lub dezorganizację w tle, spowolnienie ogniskowe (głównie w tylnej części głowy), ogniskowe fale szczytowe lub polyspikes (głównie w rejonie potylicy) i rozlane zespoły sparowanych i spowolnionych fal. Wyraźne nieprawidłowości w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego mózgu (MRI), w tym korowym atrofią mózgu i móżdżku oraz opóźnioną mielinizacją, były widoczne u sześciu z…

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa cd

7 miesięcy ago

487 words

Poziomy i wskaźniki neurochemiczne w plazmie u 81 niemowląt zagrożonych chorobą menstruacyjną. Od maja 1997 r. Do lipca 2005 r. Ocenialiśmy 81 dzieci zagrożonych chorobą Menkesa z powodu dodatniego wywiadu rodzinnego lub sugestywnych wyników klinicznych lub biochemicznych (Tabela 1). Badanie zostało zatwierdzone przez komisje przeglądowe Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka oraz Narodowego Instytutu Zaburzeń…

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa ad

7 miesięcy ago

414 words

Chociaż diagnostyka molekularna jest dostępna, jej stosowanie jest skomplikowane ze względu na różnorodność typów mutacji i duży rozmiar ATP7A (150 kb) .16 Rycina 1. Rycina 1. Wartość diagnostyczna neuro-chemii plazmowej do wykrywania noworodków w chorobie Menkesa. Panel A jest wykresem rozproszenia stosunku dopaminy do noradrenaliny w porównaniu ze stosunkiem kwasu dihydroksyfenylooctowego do dihydroksyfenyloglikolu u 36…