Skip to content

Tag: matopat torun

Hormon gonadotropowy luteinizujacy

2 miesiące ago

244 words

Hormon gonadotropowy luteinizujący, wywołujący powstawanie ciałka żółtego, należy do hormonów hamujących czynność jajnika. Hormon gonadotropowy luteinizujący, wytwarzany przez komórki kwasochłonne, powoduje przekształcenie się pęcherzyków w ciałko żółte, wytwarzanie się luteiny i wtórnie przedciążowe zmiany śluzówki macicy. Częste wprowadzanie hormonu luteinizującego znosi cykl płciowy u myszy. Jajnik dochodzi przy tym do wielkości bobu i zawiera 60-80…

NOWOTWORY OPLUCNEJ

2 miesiące ago

204 words

NOWOTWORY OPŁUCNEJ (NEOPLASMAT A PLEURAE) Odróżnia się nowotwory opłucnej łagodne i złośliwe. 1. Nowotwory opłucnej łagodne (Neoplasmata pleurae benigna) Są to włókniaki (fibroma tai, tłuszczaki (lipomata), kostniaki (osteomata), chrząstniaki (chondromata), naczyniaki (angiomata) i inne. Zdarzają się te nowotwory bardzo rzadko. Klinicznego znaczenia nie mają.

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 5

2 miesiące ago

390 words

Druga hipoteza zerowa polegała na tym, że nie było żadnej istotnej różnicy w szybkości końcowego klinicznego wyleczenia między grupą paromomycyna-gentamycyna a grupą paromomycyny. Do sprawdzenia tych hipotez użyto dwustronnej, nieskorygowanej analizy chi-kwadrat. W związku z tym celem badania było ustalenie, czy sama paromomycyna-gentamycyna lub paromomycyna przewyższają kontrolę nad nośnikiem i czy produkt skojarzony (paromomycyna-gentamycyna) był…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 7

2 miesiące ago

458 words

Nieliniowcy pozostawali stabilni w działaniu od 30 lat przed do 20 lat po oczekiwanym początku objawów (ryc. 1C). Zanik mózgu MRI strukturalne miary objętości hipokampa zostały porównane między nosicielami mutacji i bez nośników z zastosowaniem hipotezy a priori o zwiększonej atrofii u nosicieli mutacji. Zwiększoną atrofię obustronnych hipokampów wykryto u nosicieli mutacji 15 lat przed…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 8

2 miesiące ago

503 words

Tylko osocze od Pacjenta 38 blokowało wiązanie lipazy lipoproteinowej, co oceniono na podstawie analizy Western blot ekstraktów komórkowych (Figura 4A). Zastosowaliśmy również badania immunocytochemiczne w celu zbadania zdolności autoprzeciwciał GPIHBP1 do blokowania wiązania lipazy lipoproteinowej z powierzchnią komórek transfekowanych GPIHBP1. Autoprzeciwciała w próbkach osocza od pacjentów 102 i 111 blokowały wiązanie lipazy lipoproteinowej z GPIHBP1…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 5

2 miesiące ago

507 words

Autoprzeciwciała w osoczu uzyskane od Pacjenta 101 (zawierającego 20 dowolnych jednostek [AU] autoprzeciwciał GPIHBP1 na mililitr) związanych zarówno z zredukowanym jak i nieredukowanym GPIHBP1; dodatkowe niespecyficzne wiązanie obserwowano w warunkach redukujących. Autoprzeciwciała w osoczu uzyskane od Pacjenta 38 (zawierającego 20 AU autoprzeciwciał GPIHBP1 na mililitr) związały się chciwie tylko z nieredukowanym GPIHBP1. W dolnym rzędzie…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków ad 5

2 miesiące ago

593 words

W sumie 59 niemowląt otrzymało dożylne lipidy zawierające olej rybny (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Główny wynik Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i drugorzędne wyniki dotyczące układu oddechowego.Fizjologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna w wieku 36 tygodni w wieku pomenstrujnym lub w domu wypisu z organizmu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, wystąpiło u 291 z…

Serce

2 miesiące ago

500 words

Żaden organ nie ma bardziej bezpośredniego i istotnego związku z ludzkim życiem niż serce. Chociaż nauczyliśmy się rozpoznawać mózg jako siedzibę naszych emocji, symbole kulturowe – od kart walentynkowych po wizerunki Najświętszego Serca – utrzymują się w łączeniu serca z ludzkimi namiętnościami miłości i współczucia. Czy zatem lepszy temat na debiutancką wystawę Wellcome Trust –…

Wpływ wieloczynnikowej interwencji na śmiertelność w cukrzycy typu 2

2 miesiące ago

177 words

Wykazano, że nasilona interwencja wieloczynnikowa – przy ścisłej regulacji stężenia glukozy i stosowaniu leków blokujących układ renina-angiotensyna, kwas acetylosalicylowy i leki obniżające stężenie lipidów – zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią. Oceniliśmy, czy to podejście będzie miało wpływ na wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny oraz z przyczyn…

Wkładanie do klatki piersiowej

2 miesiące ago

846 words

W filmie dotyczącym wstawiania klatki piersiowej, Dev et al. (Wydanie 11 października) uwaga, że rury klatki piersiowej są na ogół oznaczone liczbami, aby wskazać odległość do ściany klatki piersiowej. Jednak tak nie jest w przypadku rurki klatki piersiowej pokazanej na filmie wideo lub w modelach, których używałem. Pokazane oznaczenia centymetrów odnoszą się do odległości od…