Skip to content

Tag: list pożegnalny do alkoholu

Hormon gonadotropowy dojrzewania pecherzyków Graafa przechodzi do moczu

7 miesięcy ago

178 words

Hormon gonadotropowy dojrzewania pęcherzyków Graafa przechodzi do moczu, przy czym podczas ciąży znajduje się w nim w dużej. ilości. Trudno ustalić, czy hormon ten, przechodzący do moczu ciężarnych w większej ilości, jest identyczny z przysadkowym hormonem gonadotropowym dojrzewania pęcherzyków. Może bowiem on być pochodzenia łożyskowego i według niektórych autorów nie jest identyczny z hormonem przysadki.…

Odglos opukowy w odmie oplucnej calkowitej otwartej bywa prawidlowy bebenkowy lub metaliczny

7 miesięcy ago

328 words

Odgłos opukowy w odmie opłucnej całkowitej otwartej bywa prawidłowy bębenkowy lub metaliczny, zależnie od stopnia prężności powietrza w jamie opłucnej. Odgłos bębenkowy przeważnie nie daje objawu Wintricha. Czasami silne, krótkie uderzenie wywołuje odgłos czerepowy. Metaliczny odgłos opukowy bywa stosunkowo rzadko, chociaż powierzchowne położenie jamy powietrznej, jej wielkość i gładkość ścian sprzyjają jego powstaniu. By znaleźć…

Rokowanie w odmie oplucnej bezposrednie zalezy

7 miesięcy ago

307 words

Rokowanie w odmie opłucnej bezpośrednie zależy: 1) od ogólnego stanu chorego, zatem od stopnia jego zatrucia w okresie poprzedzającym odmę; 2) od stanu serca; 3) od szybkości powstania odmy: 4) od rodzaju odmy; 5) od stosunku uciśniętej części płuca do nieuciśniętej przez odmę i do możliwości oddechowych drugiego płuca 6) od choroby podstawowej. Najgorzej rokuje…

ROPNIAK OPLUCNY Z ODMA

7 miesięcy ago

226 words

ROPNIAK OPŁUCNY Z ODMĄ (PYOPNEUMOTHORAX) Określenie. Przez miano ropniak opłucny z odmą i rozumie się chorobę cechującą się obecnością w jamie opłucnej równocześnie wysięku ropnego i gazów, najczęściej powietrza. Odróżnia się ropniak opłucny z odmą samorodną (pyopneumothorax spontaneus) i ropniak opłucny z odmą sztuczną (pyopneumothcrax artl ficialis). Przyczyny. Samorodny ropniak opłucny z odmą powstaje wtedy,…

Rozpoznanie róznicowe

7 miesięcy ago

242 words

Rozpoznanie różnicowe. Otorbiony ropniak opłucny z odmą zwłaszcza międzypłatowy, bardzo trudno odróżnić od ropnia płuca usadowionego w pobliżu wcięcia międzypłatowego. Na trudności rozpoznawcze natrafia się czasem nawet na stole sekcyjnym. W różnicowaniu otorbionego ropniaka z odmą, usadowionego w wielkiej jamie opłucnej, z ropniem płuc może dopomóc badanie radiologiczne. Otorbiony ropniak opłucny z odmą może dawać…

WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA

7 miesięcy ago

259 words

WYBROCZYNA ŚRODOPŁUCNA Z ODMĄ (HAEMOPNEUMOTHORAX) Jest to rzadka choroba polegająca na obecności w jamie opłucnej krwi i powietrza. Najczęściej powstaje wskutek pęknięcia podopłucnego pęcherza powietrznego u chorego dotkniętego podopłucną rozedmą pęcherzykową (emphysema pulmonurn subpleurale bullosum), jeżeli pękający pęcherz jest obficie unaczyniony. Nadto może wytwarzać się, jeżeli przy zapadaniu się płuca np. w toku leczenia gruźlicy…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem AD 2

7 miesięcy ago

433 words

Nawet niewielka poprawa wskaźników odzysku i śmiertelności może oznaczać coroczne ratowanie tysięcy istnień ludzkich. Wiele badań, 6-15, ale nie wszystkie, 16,17 wykazały wysoką częstość klinicznie istotnych zakażeń wśród dzieci hospitalizowanych z powodu ciężkiego niedożywienia. Obserwacja ta doprowadziła do opracowania zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania rutynowych antybiotyków nawet u dzieci leczonych ambulatoryjnie 4, chociaż pacjenci ambulatoryjni prawdopodobnie…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej cd

7 miesięcy ago

504 words

Pacjenci otrzymujący leczenie hydroksymocznikiem musieli przyjmować lek przez co najmniej 6 miesięcy, w tym przyjmować stabilną dawkę przez co najmniej ostatnie 3 miesiące i nie mieli możliwości zmiany dawki podczas 52-tygodniowego leczenia. faza badania, z wyjątkiem względów bezpieczeństwa. Jeśli pacjenci nie otrzymywali hydroksymocznika, nie można było go rozpocząć. Pacjenci poddawani długoterminowej transfuzji czerwonych krwinek byli…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad

7 miesięcy ago

528 words

Pierwsze zatwierdzenie związku przez FDA miało miejsce w marcu 2013 r., A dane okresowe z CANVAS. Ze względu na umieszczenie zdemaskowanych tymczasowych danych dotyczących wyników sercowo-naczyniowych w dokumentach rejestracyjnych, nie podjęto planowej ekspansji wielkości próby, aby umożliwić test ochrony układu sercowo-naczyniowego. Zamiast tego CANVAS-Renal (CANVAS-R) 9 zaprojektowano jako drugą, podwójnie ślepą próbę z randomizacją i…