Skip to content

Tag: konrad słynarski

Wspólzaleznosc z tarczyca

7 miesięcy ago

188 words

Współzależność z tarczycą Bardzo wyraźny związek stwierdza się między przysadką mózgową a tarczycą. Przysadka mózgowa wytwarza swoiste ciało, które wpływa na regulację wydzielania tarczycy. Pod wpływem tego hormonu rozrasta się tkanka tarczycowa z powstawaniem nowych pęcherzyków i szybko wchłania się koloid tarczycy. Równolegle do wchłaniania koloidu zmniejsza się zawartość jodu w tarczycy. Ciało czynne z…

PUCHLINA OPLUCNA

7 miesięcy ago

335 words

PUCHLINA OPŁUCNA (HYDROTHORAX) Określenie i przyczyny. Puchliną opłucną nazywa się stan, który polega na nagromadzeniu się w jamie opłucnej przesięku. Ilość jego bywa rozmaita, zależnie od czynnika przyczynowego. Puchlina opłucna jest zawsze sprawą wtórną. Wywołują ją choroby, które wiodą do znacznego rozcieńczenia krwi i do zmiany chemicznego jej składu, do tzw.

Odma oplucna z wysiekiem

7 miesięcy ago

146 words

Odma opłucna z wysiękiem: 1. Górna granica stłumienia przebiega poziomo. Zapalenie opłucnej wysiękowe: 1. Górna granica stłumienia przebiega w postaci linii Ellis-Da-moiseau, 2. Stłumienie zmienia siedzibę ze zmianą położenia ciała. 3. Powyżej stłumienia stwierdza się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny. 4. Często szmer pluskający. 5. Badaniem radiologicznym stwierdza się w jamie opłucnej płyn a nad…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera

7 miesięcy ago

421 words

Porządek i wielkość procesów patologicznych w chorobie Alzheimera nie są dobrze poznane, częściowo dlatego, że choroba rozwija się przez wiele lat. Autosomalna dominująca choroba Alzheimera ma przewidywalny wiek na początku i jest okazją do określenia sekwencji i wielkości zmian patologicznych, których kulminacją jest objawowa choroba. Metody W tym prospektywnym, podłużnym badaniu przeanalizowaliśmy dane od 128…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 8

7 miesięcy ago

271 words

Jednakże żaden pacjent nie został poproszony o wycofanie lub leczenie zawieszono z powodu tej reakcji zapalnej; nie było problemów ze zgodnością. Postulujemy, że reakcja zapalna pomaga w ustąpieniu choroby wrzodowej. Nadkażenia były częstsze w przypadku kontroli nośników niż w przypadku paromomycyny, co przypisywaliśmy nieobecności miejscowego działania przeciwbakteryjnego aminoglikozydów. Wszystkie superinfekcje leczono doustnymi antybiotykami i rozwiązano.

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 4

7 miesięcy ago

429 words

Skany MRI wg T1 od uczestników DIAN zostały przetworzone przez FreeSurfer (szczegóły patrz Dodatek Uzupełniający). Obrazy uzyskane za pomocą tomografii emisyjnej pozytronowej (PET) z użyciem fluorodeoksyglukozy (FDG) i Pittsburgha związku B (PIB) (odpowiednio FDG-PET i PIB-PET) zostały następnie zarejestrowane w poszczególnych obrazach MRI dla określenia regionu zainteresowania . Dla każdego interesującego obszaru FreeSurfer, standaryzowany współczynnik…

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa ad 5

7 miesięcy ago

80 words

Data zakończenia pozyskiwania danych w bieżącym badaniu to 15 stycznia 2007 r. Wyniki Perspektywiczna diagnoza za pomocą analizy Katecholaminy w osoczu Średnie stężenia dihydroksyfenylooctanu w kwasie, dopaminy, norepinefryny i dihydroksyfenyloglikolu różniły się u niemowląt zagrożonych, u których fenotyp choroby Menkesa nie rozwinęła się (35 niemowląt), a następnie u tych, u których stwierdzono chorobę Menkesa zgodnie…

Zakrzep aspiracji podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej ad

7 miesięcy ago

495 words

Wiele poprzednich badań wykorzystało odkrycia dotyczące koronarografii jako kryteriów wyboru i nie przeprowadziło systematycznej analizy materiału pobranego podczas aspiracji. W związku z tym ocenialiśmy zastosowanie cewnika do manualnej aspiracji w celu poprawy perfuzji mięśnia sercowego podczas pierwotnej PCI u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Nasi pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym ad

7 miesięcy ago

508 words

Pacjenci z chorobą opuszkową byli określani jako osoby z początkowymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi w regionie opuszki, ale mieli klinicznie określone lub prawdopodobne stwardnienie zanikowe boczne w momencie rejestracji. Pacjenci z chorobą początkową mieli początkowe oznaki i objawy w kończynach, nawet jeśli w chwili zapisania byli obciążeni. Przypisania do leczenia zostały wykonane osobno w każdym…