Skip to content

Tag: kodent głogów

Wspólzaleznosc z grasica

7 miesięcy ago

199 words

Współzależność z grasicą Grasica, którą uważa się za gruczoł wpływający na: wzrost i dojrzewanie ustroju, znajduje się pod działaniem hormonu z przedniej części przysadki mózgowej, zwanego hormonem tymotropowym. Hormon tymotropowy pobudza grasicę do wydzielania tymokrescyny i w związku z tym przednia część przysadki mózgowej reguluje zjawiska wzrostowe poprzez grasicę w okresie przed dojrzewaniem płciowym. Sprawa…

Obumarla tkanka oplucna moze tworzyc rodzaj zastawki otwierajacej sie w okresie wdechu i zamykajacej sie w okresie wydechu

7 miesięcy ago

307 words

Obumarła tkanka opłucna może tworzyć rodzaj zastawki otwierającej się w okresie wdechu i zamykającej się w okresie wydechu. W przeciwieństwie do klasycznego ujęcia tej sprawy, tak bywa bardzo rzadko. Bez porównania częściej zastawki takiej nie ma, natomiast otwór niełączący się z oskrzelem bezpośrednio znajduje się w miękkiej sprężystej tkance płucnej, która zapadając się podczas wydechu…

Odglos opukowy w odmie oplucnej calkowitej otwartej bywa prawidlowy bebenkowy lub metaliczny

7 miesięcy ago

328 words

Odgłos opukowy w odmie opłucnej całkowitej otwartej bywa prawidłowy bębenkowy lub metaliczny, zależnie od stopnia prężności powietrza w jamie opłucnej. Odgłos bębenkowy przeważnie nie daje objawu Wintricha. Czasami silne, krótkie uderzenie wywołuje odgłos czerepowy. Metaliczny odgłos opukowy bywa stosunkowo rzadko, chociaż powierzchowne położenie jamy powietrznej, jej wielkość i gładkość ścian sprzyjają jego powstaniu. By znaleźć…

Odma oplucna otorbiona

7 miesięcy ago

356 words

Odma opłucna otorbiona: Zdarza się rzadziej już Jama w płucu. Drżenie piersiowe zwykle osłabione lub zniesione. Rzężenia, jeżeli są słyszalne płyną jakby z oddali. Zmiany objawów opukowych i osłuchowych po silnym kaszlu i wykrztuszeniu nie bywa. Międzyżebrza wygładzone, nieraz wypuklone.

ODMA OPLUCNA Z ZAPALENIEM SUROWICZYM OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

291 words

ODMA OPŁUCNA Z ZAPALENIEM SUROWICZYM OPŁUCNEJ (SEROPNEU MOT HORAX) Zapalenie surowicze opłucnej z odmą spostrzega się najczęściej w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Toteż przyczyny i sposób powstawania tej choroby omówię w tomie III w rozdziale o powikłaniach leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Chociaż rzadko, zdarza się odma opłucna wielokomorowa z zapaleniem surowiczym opłucnej…

Osluchowo stwierdza sie nieraz szmer pluskajacy

7 miesięcy ago

279 words

Osłuchowo stwierdza się nieraz szmer pluskający, dźwięk kroplisty, a w przypadkach odmy otwartej i zastawkowej czasami prócz tego szmer przetoki płucnej. Rozpoznanie zapalenia surowiczego opłucnej z odmą nie jest trudne. Za odmą z wysiękiem przemawiają zmienna siedziba stłumionego odgłosu opukowego, zależnie od zmiany położenia ciała, oraz szmer pluskający. W przypadkach otorbionej odmy z wysiękiem dopomaga…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 4

7 miesięcy ago

448 words

Punkty końcowe Skuteczność Oceniliśmy skuteczność, mierząc obszar skórnej zmiany leiszmaniozowej w punkcie wyjściowym i po 20 dniach (zakończenie leczenia), 28 dni, 42 dni, 49 dni, 98 dni i 168 dni (koniec badania). W przypadku każdej zmiany odpowiedzi na leczenie określone w protokole były następujące: początkowa poprawa kliniczna (zmniejszenie obszaru zmiany wskaźnika o 50 do 99%…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 6

7 miesięcy ago

445 words

Kliniczne i poznawcze miary oceny otępienia klinicznego w skali otępienia (wyniki wahają się od 0 [normalność poznawcza] do 18 [maksymalne upośledzenie funkcji poznawczych]) (panel A), badanie stanu mini-mentalnego (wyniki wahają się od 0 [ciężkie upośledzenie ] do 30 [brak upośledzenia]) (Panel B) i Podtest pamięci logicznej Skali Wechslera – poprawione (wyniki w zakresie od 0…