Skip to content

Tag: evadent wrocław

Hormon gonadotropowy luteinizujacy

7 miesięcy ago

244 words

Hormon gonadotropowy luteinizujący, wywołujący powstawanie ciałka żółtego, należy do hormonów hamujących czynność jajnika. Hormon gonadotropowy luteinizujący, wytwarzany przez komórki kwasochłonne, powoduje przekształcenie się pęcherzyków w ciałko żółte, wytwarzanie się luteiny i wtórnie przedciążowe zmiany śluzówki macicy. Częste wprowadzanie hormonu luteinizującego znosi cykl płciowy u myszy. Jajnik dochodzi przy tym do wielkości bobu i zawiera 60-80…

Hormon gonadotropowy dojrzewania pecherzyków Graafa przechodzi do moczu

7 miesięcy ago

178 words

Hormon gonadotropowy dojrzewania pęcherzyków Graafa przechodzi do moczu, przy czym podczas ciąży znajduje się w nim w dużej. ilości. Trudno ustalić, czy hormon ten, przechodzący do moczu ciężarnych w większej ilości, jest identyczny z przysadkowym hormonem gonadotropowym dojrzewania pęcherzyków. Może bowiem on być pochodzenia łożyskowego i według niektórych autorów nie jest identyczny z hormonem przysadki.…

Obumarla tkanka oplucna moze tworzyc rodzaj zastawki otwierajacej sie w okresie wdechu i zamykajacej sie w okresie wydechu

7 miesięcy ago

307 words

Obumarła tkanka opłucna może tworzyć rodzaj zastawki otwierającej się w okresie wdechu i zamykającej się w okresie wydechu. W przeciwieństwie do klasycznego ujęcia tej sprawy, tak bywa bardzo rzadko. Bez porównania częściej zastawki takiej nie ma, natomiast otwór niełączący się z oskrzelem bezpośrednio znajduje się w miękkiej sprężystej tkance płucnej, która zapadając się podczas wydechu…

Rozpoznanie róznicowe

7 miesięcy ago

183 words

Rozpoznanie różnicowe. Odmę opłucną całkowitą różnicuje się w chwili jej powstawania: 1) z napadem dychawicy oskrzelowej 2) z napadem dusznicy sercowej. Objawem wspólnym napadowi dychawicy oskrzelowej i początkowego okresu odmy opłucnej jest nagła ogromna duszność, połączona z ogólnym niepokojem, sinicą i wybitnym przyspieszeniem czynności serca. Za odmą opłucną przemawiają: 1) znaczne rozdęcie jednej połowy klatki…

Rodzaj wysieku oplucnego okresla sie przez naklucie próbne

7 miesięcy ago

154 words

Rodzaj wysięku opłucnego określa się przez nakłucie próbne. Rokowanie w odmie opłucnej z zapaleniem surowiczym opłucnej zależy od choroby podstawowej. Wysięk opłucny może wsysać się samorzutnie, lecz może przechodzić w ropny. Wysięki surowiczy i surowiczo-włóknikowy, pojawiające się w toku odmy opłucnej leczniczej, utrzymują się czasami długo innym natomiast razem wsysają się dość szybko. Leczenie.

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 8

7 miesięcy ago

271 words

Jednakże żaden pacjent nie został poproszony o wycofanie lub leczenie zawieszono z powodu tej reakcji zapalnej; nie było problemów ze zgodnością. Postulujemy, że reakcja zapalna pomaga w ustąpieniu choroby wrzodowej. Nadkażenia były częstsze w przypadku kontroli nośników niż w przypadku paromomycyny, co przypisywaliśmy nieobecności miejscowego działania przeciwbakteryjnego aminoglikozydów. Wszystkie superinfekcje leczono doustnymi antybiotykami i rozwiązano.

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 6

7 miesięcy ago

583 words

Mediana częstości występowania kryzysu w ciągu roku u pacjentów przyjmujących jednocześnie hydroksymocznik wynosiła 2,43 w grupie leczonej dużą dawką kryzanlizumabu, w porównaniu z 3,58 w grupie placebo (co wskazuje na 32,1% niższą częstość z dużą dawką kryzilizumabu). Mediana częstości występowania kryzysu w ciągu roku u pacjentów, którzy nie otrzymywali jednocześnie terapii hydroksymocznikiem, wynosiła 1,00 w…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 czesc 4

7 miesięcy ago

513 words

Członkowie komitetów i definicje zastosowane w przypadku zdarzeń klinicznych wymieniono w dodatku uzupełniającym. Oceniono pośrednie markery ryzyka sercowo-naczyniowego i zapotrzebowanie na środki przeciwhiperglikemiczne, aby pomóc w zrozumieniu zaobserwowanego wpływu na układ sercowo-naczyniowy i nerkowy. Analizy dotyczące bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane zakodowane przy użyciu najnowszej wersji Słownika medycznego dla działań regulacyjnych (MedDRA). W przypadku złamania kości…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 6

7 miesięcy ago

497 words

(Szczegóły podano w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego). Panel B pokazuje analizę Western blot wykazującą, że immunoglobuliny w próbkach osocza otrzymane od pacjentów 102, 157, 111 i 164 (zawierających 20 AU autoprzeciwciału GPIHBP1 na mililitr) wiążą się preferencyjnie do nieredukowalny ludzki GPIHBP1. Dolne panele pokazują te same bloty inkubowane z ludzkim przeciwciałem monoklonalnym specyficznym dla GPIHBP1…