Skip to content

Tag: choroba menkesa

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wplywa bezposrednio na uklad wysepkowy trzustki

7 miesięcy ago

210 words

Hormon pankreatotropowy wysepkowy wpływa bezpośrednio na układ wysepkowy trzustki, powodując zwiększenie się liczby wysepek Langerhansa i niedocukrzenie krwi, które nie występuje po podaniu wyciągu z przysadki u, zwierząt z usuniętą trzustką. Widzimy np. przy akromegalii zwiększenie się trzustki jako całości oraz zwiększenie się liczby wysepek. Poza tym wiemy, że u chorych na cukrzycę, u których…

Plyn rzekomo mleczowy

7 miesięcy ago

324 words

Rozpoznanie. O rozpoznaniu wylewu mleczu do opłucnej rozstrzyga mleczystość cieczy wydobytej z jamy opłucnej. Rodzaj cieczy określa się na podstawie dodatkowych badań według cech następujących: Płyn rzekomo mleczowy: 1. W spokoju pozostaje bez zmian. 2.

PUCHLINA OPLUCNA

7 miesięcy ago

335 words

PUCHLINA OPŁUCNA (HYDROTHORAX) Określenie i przyczyny. Puchliną opłucną nazywa się stan, który polega na nagromadzeniu się w jamie opłucnej przesięku. Ilość jego bywa rozmaita, zależnie od czynnika przyczynowego. Puchlina opłucna jest zawsze sprawą wtórną. Wywołują ją choroby, które wiodą do znacznego rozcieńczenia krwi i do zmiany chemicznego jej składu, do tzw.

ROPOWICA OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

256 words

RozPoznanie zapalenia około opłucnego opiera się na stwierdzeniu obrazu właściwego wysiękowemu zapaleniu opłucnej z tą różnicą, że w zapaleniu około opłucnym stłumienie odgłosu opukowego ma granice nieregularne a narządy sąsiednie nie są przesunięte. Od otorbionego ropnego zapalenia opłucnej (pyothorax saccatus] zapalenie około opłucne da się często odróżnić na tej podstawie że ruchomość granic płuc w…

Odma oplucna calkowita zastawkowa

7 miesięcy ago

242 words

Odma opłucna całkowita zastawkowa (Pneumothorax totalis oaiuularis) Chorzy uskarżają się na bardzo znaczną duszność wzrastającą po najmniejszym nawet wysiłku fizycznym. Klatka piersiowa po stronie odmy jest bardzo silnie wypuklona i wcale nie porusza się podczas oddychania. Drżenie piersiowe jest zniesione, odgłos opukowy stłumiony, szmerów oddechowych ani rzężeń nie ma. Uderza ogromne przesunięcie narządów sąsiednich. Mianowicie…

Po rozpoznaniu odmy oplucnej okresla sie jej postac oraz czynnik przyczynowy

7 miesięcy ago

220 words

Po rozpoznaniu odmy opłucnej określa się jej postać oraz czynnik przyczynowy. Odmę opłucną otwartą od zamkniętej i zastawkowej odróżnia zespół następujący, znamienny dla postaci otwartej: 1) wypuklenie klatki piersiowej po stronie odmy nie jest 2) nie ma większego przesunięcia narządów sąsiednich 3) drżenie piersiowe jest przeważnie zachowane 4) odgłos opukowy jest jawny lub bębenkowy Ciśnienie…

Odma samorodna lagodna

7 miesięcy ago

325 words

Rokowanie jest gorsze, jeżeli odma pozostaje otwarta, a zwłaszcza, gdy jest zastawkowa, ponieważ taka odma najbardziej utrudnia czynność serca i najwięcej ogranicza powierzchnię oddechową obu płuc. W tych postaciach odmy dołącza się bardzo często zakażenie jamy opłucnej, wskutek czego wysięk ropieje a to wybitnie pogarsza rokowanie. Niepomyślne jest również rokowanie w odmie samorodnej po obu…

Sztuczny ropniak oplucny z odma

7 miesięcy ago

256 words

Sztuczny ropniak opłucny z odmą może powstać przy zranieniu płuca podczas nakłucia klatki piersiowej albo powietrze może się dostać do jamy opłucnej z, zewnątrz, jeżeli nie przestrzega się pewnych ostrożności podczas nakłuwania klatki piersiowej, zwłaszcza, gdy nakłuwa się w miejscu naciekłym. W innych znowu przypadkach powietrze dostaje się do jamy opłucnej podczas jej przepłukiwania, wykonywanego…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem AD 2

7 miesięcy ago

433 words

Nawet niewielka poprawa wskaźników odzysku i śmiertelności może oznaczać coroczne ratowanie tysięcy istnień ludzkich. Wiele badań, 6-15, ale nie wszystkie, 16,17 wykazały wysoką częstość klinicznie istotnych zakażeń wśród dzieci hospitalizowanych z powodu ciężkiego niedożywienia. Obserwacja ta doprowadziła do opracowania zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania rutynowych antybiotyków nawet u dzieci leczonych ambulatoryjnie 4, chociaż pacjenci ambulatoryjni prawdopodobnie…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem

7 miesięcy ago

411 words

Ciężkie ostre niedożywienie przyczynia się do miliona zgonów wśród dzieci rocznie. Dodanie rutynowych antybiotyków do terapii żywieniowej może zwiększyć wskaźniki odzysku i zmniejszyć śmiertelność wśród dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem leczonym w społeczności. Metody W tej randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próbie, losowo przydzielono dzieciom z Malawian w wieku od 6 do 59 miesięcy, z…