Skip to content

Stalosc objawów fizycznych i wypuklenie lewej polowy klatki piersiowej

5 miesięcy ago

278 words

Stałość objawów fizycznych i wypuklenie lewej połowy klatki piersiowej pozwala odróżnić odmę opłucną po ,lewej stronie od przepukliny przeponowej lewostronnej (hernia diaphragmatica sinistra). Prócz tego w przypadkach przepukliny przeponowej dolegliwości stoją w związku z czynnością żołądka i jelit i często słyszy się szmery zależne nie od oddychania, lecz od ruchów jelit. Badanie radiologiczne po podaniu papki kontrastowej dopomaga w rozpoznaniu przez stwierdzenie w przypadkach przepukliny obecności trzew brzusznych w lewej połowie klatki piersiowej. Od ropnia podprzeponowego gazowego (pyopneumothorax subphrenicus) można odmę opłucną otorbioną tej podstawie, że: 1) ropień podprzeponowy gazowy, cechujący się nagromadzeniem się ropy i powietrza między przeponą a wątrobą albo między przeponą a śledzioną, powstaje najczęściej na tle przebicia jednego z narządów brzusznych zawierających powietrze (żołądka lub jelit) i bywa poprzedzony przez zapalenie otrzewnej 2) ropniowi podprzeponowemu nie towarzyszy wypuklenie międzyżebrzy 3) szmer oddechowy ,pęcherzykowy w przypadkach ropnia podprzeponowego jest zachowany na całej przestrzeni klatki piersiowej aż do granicy ropnia, ustępując miejsca szmerowi dzbanowemu dopiero w miejscu ropnia prócz tego w tym miejscu słyszy się szmer pluskający 4) przesunięcie serca w przypadkach ropnia podprzeponowego bywa zwykle niewielkie 5) W przypadkach ropnia nie ma kaszlu ani plwociny 6) w obrazie radiologicznym w przypadkach ropnia podprzeponowego gazowego stwierdza się wyższe ustawienie przepony i zniesienie jej ruchomości, a pod nią ograniczone wyjaśnienie, którego dolną granicę tworzy ciemna pozioma linia odpowiadająca powierzchni wysięku ropnego; linia ta zmienia położenie ze zmianą położenia chorego zostając zawsze pozioma. [patrz też: kodent głogów, rozlane uszkodzenie aksonalne, evadent wrocław ]

0 thoughts on “Stalosc objawów fizycznych i wypuklenie lewej polowy klatki piersiowej”

Powiązane tematy z artykułem: evadent wrocław kodent głogów rozlane uszkodzenie aksonalne