Skip to content

Rzadziej spostrzega sie na tle gruzlicy pluc inny sposób powstawania odmy oplucnej samorodnej

4 miesiące ago

280 words

Rzadziej spostrzega się na tle gruźlicy płuc inny sposób powstawania odmy opłucnej samorodnej. Mianowicie w gruźlicy płuc włóknisto-serowatej, a jeszcze częściej w gruźlicy włóknistej, nawet nierozległej, zwłóknienie tkanki śródzrazikowej może doprowadzić do wytworzenia blizny, która pozwala podczas każdego wdechu na dopływ powietrza do odpowiednich pęcherzyków płucnych, natomiast uniemożliwia całkowite jego wyjście w okresie wydechu. Rozdęte powierzchowne pęcherzyki płucne mogą pęknąć, a wtenczas powstal1le samorodna odma opłucna. Zakażenie gruźlicze może być przyczyną powstania samorodnej odmy opłucnej nawet bez zmian gruźliczych w płucach. Zdarza się to wtedy, gdy pozapalne zrosty opłucne, powstałe na tle gruźlicy węzłów wnękowych lub śródpiersiowych, doprowadzą do znacznego rozdęcia sąsiednich pęcherzyków płucnych, a następnie do ich pęknięcia. Odma opłucna może powstać także wskutek pęknięcia nadmiernie rozdętych powierzchownych pęcherzyków płucnych w przebiegu istotnej rozedmy płuc pęcherzykowej (emphysema pulmonum essentiale bullosum). Rozdęte pęcherzyki podopłucne, zwane bańkami podopłucnymi usadowione zwykle w okolicy szczytów płuc, mogą powstawać także w przypadkach zmian bliznowatych po zapaleniu opłucnej szczytowej, gdy te sięgając w głąb płuca uniemożliwiają odpływ powietrza z pęcherzyków do oskrzeli w okresie wydechu; nie tamując jego przypływu podczas wdechu. Rozdęcie pęcherzyków może być tak znaczne, że ściany ich nie wytrzymuj ą już ciśnienia wdychiwanego powietrza i pękają, co pociąga za sobą powstanie odmy opłucnej. [patrz też: orzepowice szpital, wyrośl chrzęstno kostna, maciej pastuszczak ]

0 thoughts on “Rzadziej spostrzega sie na tle gruzlicy pluc inny sposób powstawania odmy oplucnej samorodnej”

Powiązane tematy z artykułem: maciej pastuszczak orzepowice szpital wyrośl chrzęstno kostna