Skip to content

Rozpoznanie róznicowe

7 miesięcy ago

183 words

Rozpoznanie różnicowe. Odmę opłucną całkowitą różnicuje się w chwili jej powstawania: 1) z napadem dychawicy oskrzelowej 2) z napadem dusznicy sercowej. Objawem wspólnym napadowi dychawicy oskrzelowej i początkowego okresu odmy opłucnej jest nagła ogromna duszność, połączona z ogólnym niepokojem, sinicą i wybitnym przyspieszeniem czynności serca. Za odmą opłucną przemawiają: 1) znaczne rozdęcie jednej połowy klatki piersiowej; 2) brak duszności typu wydechowego oraz furczeń i świstów, słyszalnych z odległości, 3) objawy zapadu. Nagły silny ból w okolicy sercowej z objawami zapadu jest cechą wspólną dusznicy sercowej i odmy opłucnej po lewej stronie. W przypadkach rozpoczynającej się odmy nie ma jednak rozpromieniania się bólu do lewej ręki, natomiast uderza ogromna duszność, a w wywiadach bardzo często są objawy świadczące o gruźlicy płuc. Odmę opłucną całkowitą rozwiniętą różnicuje się z rozedmą jednego tylko płuca, a odmę zamkniętą i zastawkową z wysiękowym zapaleniem opłucnej. [hasła pokrewne: okulista na nfz lublin, sferocytoza wrodzona, okulista na nfz lublin dziecięcy ]

0 thoughts on “Rozpoznanie róznicowe”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta w chorobach wątroby[…]

Powiązane tematy z artykułem: evadent wrocław okulista na nfz lublin sferocytoza wrodzona