Skip to content
4 miesiące ago

335 words

PUCHLINA OPŁUCNA (HYDROTHORAX) Określenie i przyczyny. Puchliną opłucną nazywa się stan, który polega na nagromadzeniu się w jamie opłucnej przesięku. Ilość jego bywa rozmaita, zależnie od czynnika przyczynowego. Puchlina opłucna jest zawsze sprawą wtórną. Wywołują ją choroby, które wiodą do znacznego rozcieńczenia krwi i do zmiany chemicznego jej składu, do tzw. wodnistości, czyli wodnicy (hydraemia) z uszkodzeniem odżywiania ścian naczyniowych. Zatem spostrzega się puchlinę opłucną w nerczycy, skrobiawicy, w ciężkiej niedokrwistości, w sprawach białaczkowych i rzekomo białaczkowych, w charłactwie na tle nowotworów złośliwych, przy długotrwałym głodowaniu. Nadto spostrzega Się ją w chorobach serca, płuc i innych narządów w okresie ciężkiej niewydolności krążenia prawie zawsze obok innych objawów przekrwiennych, a także w zapaleniu zakrzepowym głównej żył) górnej. Zdarzają się również przypadki puchliny opłucnej na tle mieszanym, wywołanym wodnistoś cią i przekrwieniem, np. w marskości nerek, zwłaszcza powikłanej nerczycą. Puchlina opłucna może powstać na tle tętniaka tętnicy głównej oraz złośliwych nowotworów śródpiersia, jeżeli one utrudniają odpływ krwi z opłucnej. We wszystkich tych sprawach chorobowych powstaje puchlina opłucna, jeżeli w opłucnej dojdzie do zmian czynnościowych lub anatomicznych, które wywołują zaburzenia w przechodzeniu płynu przez opłucną jako błonę dializującą. Osobną postać puchliny opłucnej stanowi puchliny wskutek próżni (hytlrops e vacuo). Jest to przesięk w jamie opłucnej powstający w tych przypadkach, gdy płuco po przebytej chorobie nie wraca już do stanu pierwotnego wskutek rozległych zmian marskich, a klatka piersiowa nic może zapaść się w tej mierze, by utrzymać styczność z płucem. Zatem powstaje przestrzeń, którą wypełnia przesięk. Stan ten nie sprawia żadnych dolegliwości. Opróżnianie przesięku jest bezcelowe, gdyż gromadzi się on ponownie. Tę postać nawracający po wypuszczeniu. [przypisy: konrad słynarski, przychodnia szombierki, choroba menkesa ]

0 thoughts on “PUCHLINA OPLUCNA”

Powiązane tematy z artykułem: choroba menkesa konrad słynarski przychodnia szombierki