Skip to content

praca narzadów klatki piersiowej

4 miesiące ago

356 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas wdechu i nie może wyrównać zaburzenia wymiany gazowej. Okoliczność ta wywołuje znaczne zwiększenie głębokości wydechu, nieraz tak duże, że ciśnienie w zdrowej opłucnej podczas wydechu może przewyższyć ciśnienie w chorej opłucnej, a wtenczas zdrowe płuco zamiast się zapaść podczas wydechu rozszerza się i zostaje wtłoczone w kierunku chorego płuca. Płuco zdrowe nie pozbywa się bezwodnika kwasu węglowego ani nie wzbogaca się w tlen z powietrza. Co więcej, podczas silniejszego wdechu powietrze z chorego płuca w razie niezupeł nego jego zapadnięcia może dostawać się do zdrowego płuca i przez to utrudniać dopływ do niego powietrza atmosferycznego, Powstaje w ten sposób wahadłowy ruch powietrza. Ponieważ powietrze chorego płuca zawiera mało tlenu, przeto wymiana gazowa pogarsza się jeszcze bardziej. Zauważono, że burzliwy początek i gwałtowny przebieg odmy spostrzega się także w tych przypadkach, w których otwór w płucu jest wąski i ciśnienie w jamie opłucnej po stronie odmy podnosząc się waha się średnio kolo zera a więc jest zwiększone nieznacznie. Zdarza się również powstanie odmy bez wyraźnych dolegliwości, pomimo że temu towarzyszy znaczne zwiększenie ciśnienia w jamie opłucnej. Spostrzeżenia te nasuwają myśl, że przyczyną burzliwego początku odmy może być także wstrząs opłucny, zależny od niejednakowej u różnych osób wrażliwości opłucnej na dostające się do jamy opłucnej powietrze. Nie bez znaczenia są także zmiany chorobowe w drugim płuc u, które musi usilnie pracować, gdy powstaje odma im są one większe, tym burzliwiej rozpoczyna się odma. [przypisy: orzepowice szpital, rozlane uszkodzenie aksonalne, okulista na nfz lublin ]

0 thoughts on “praca narzadów klatki piersiowej”

Powiązane tematy z artykułem: okulista na nfz lublin orzepowice szpital rozlane uszkodzenie aksonalne