Skip to content

Objawy i rozpoznanie

7 miesięcy ago

360 words

Objawy i rozpoznanie. Prócz objawów choroby podstawowej w przypadkach puchliny opłucnej stwierdza się objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, podobne do objawów wysięku. Przesięk hydremiczny, zwany także wodniczym, jest przejrzysty, czasami jasny jak woda, żółtawy. Jego ciężar właściwy jest niski, mniej więcej w granicach od 1, 001 do 1,007. Ilość białka nie przekracza zwykle 0,5010,.

PUCHLINA OPLUCNA

7 miesięcy ago

335 words

PUCHLINA OPŁUCNA (HYDROTHORAX) Określenie i przyczyny. Puchliną opłucną nazywa się stan, który polega na nagromadzeniu się w jamie opłucnej przesięku. Ilość jego bywa rozmaita, zależnie od czynnika przyczynowego. Puchlina opłucna jest zawsze sprawą wtórną. Wywołują ją choroby, które wiodą do znacznego rozcieńczenia krwi i do zmiany chemicznego jej składu, do tzw.

Plyn rzekomo mleczowy

7 miesięcy ago

324 words

Rozpoznanie. O rozpoznaniu wylewu mleczu do opłucnej rozstrzyga mleczystość cieczy wydobytej z jamy opłucnej. Rodzaj cieczy określa się na podstawie dodatkowych badań według cech następujących: Płyn rzekomo mleczowy: 1. W spokoju pozostaje bez zmian. 2.

Hormon gonadotropowy dojrzewania pecherzyków Graafa przechodzi do moczu

7 miesięcy ago

178 words

Hormon gonadotropowy dojrzewania pęcherzyków Graafa przechodzi do moczu, przy czym podczas ciąży znajduje się w nim w dużej. ilości. Trudno ustalić, czy hormon ten, przechodzący do moczu ciężarnych w większej ilości, jest identyczny z przysadkowym hormonem gonadotropowym dojrzewania pęcherzyków. Może bowiem on być pochodzenia łożyskowego i według niektórych autorów nie jest identyczny z hormonem przysadki.…

Rzadziej spostrzega sie na tle gruzlicy pluc inny sposób powstawania odmy oplucnej samorodnej

7 miesięcy ago

280 words

Rzadziej spostrzega się na tle gruźlicy płuc inny sposób powstawania odmy opłucnej samorodnej. Mianowicie w gruźlicy płuc włóknisto-serowatej, a jeszcze częściej w gruźlicy włóknistej, nawet nierozległej, zwłóknienie tkanki śródzrazikowej może doprowadzić do wytworzenia blizny, która pozwala podczas każdego wdechu na dopływ powietrza do odpowiednich pęcherzyków płucnych, natomiast uniemożliwia całkowite jego wyjście w okresie wydechu. Rozdęte…

ROPOWICA OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

256 words

RozPoznanie zapalenia około opłucnego opiera się na stwierdzeniu obrazu właściwego wysiękowemu zapaleniu opłucnej z tą różnicą, że w zapaleniu około opłucnym stłumienie odgłosu opukowego ma granice nieregularne a narządy sąsiednie nie są przesunięte. Od otorbionego ropnego zapalenia opłucnej (pyothorax saccatus] zapalenie około opłucne da się często odróżnić na tej podstawie że ruchomość granic płuc w…

ZAPALENIE OKOLOOPLUCNE

7 miesięcy ago

301 words

ZAPALENIE OKOŁOOPŁUCNE (PERIPLEURITIS s. PARAPLEURITIS) Określenie i przyczyny. Mianem zapalenia około opłucnego nazywa się zapalenie tkanki podopłucnej leżącej na warstwie mięśniowej klatki piersiowej. Sprawa może być pierwotna albo wtórna. Pierwotna postać powstaje samorodnie lub po urazie, wtórna – w razie przebicia się promienicy płuc rzadziej ropnia płuc lub jamy gruźliczej do tkanki podopłucnej.

OSTRA GRUZLICA PROSÓWKOWA OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

237 words

Bardzo duży wylew krwi, zwłaszcza do obu jam opłucnych, może wywołać nagłą śmierć. Jeżeli natomiast wylew jest niewielki, krew może powoli się wessać, częściej jednak rozwija się zapalenie opłucnej odczynowe, nierzadko ropne. Rozpoznanie wybroczyny śródopłucnej opiera się na stwierdzeniu dużej ilości płynu w jamie opłucnej z objawami krwotoku, wewnętrznego, bezpośrednio po działaniu odpowiedniego czynnika chorobotwórczego.…

Anatomia patologiczna

7 miesięcy ago

358 words

Anatomia patologiczna. Na sekcji w ostrej gruźlicy prosówkowej opłucnej stwierdza się bardzo liczne gruzełki na opłucnej oraz zwykle nieobfity wysięk w jednej lub w obu jamach opłucnych, przeważnie surowiczo włóknikowy, nieraz także dość liczne gruzełki w osierdziu, otrzewnej i zwłaszcza na oponach mózgowych. Natomiast w płucach gruzełki stwierdza się rzadko, już częściej znajduje się je…

praca narzadów klatki piersiowej

7 miesięcy ago

356 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas…