Skip to content

Odma samorodna lagodna

4 miesiące ago

325 words

Rokowanie jest gorsze, jeżeli odma pozostaje otwarta, a zwłaszcza, gdy jest zastawkowa, ponieważ taka odma najbardziej utrudnia czynność serca i najwięcej ogranicza powierzchnię oddechową obu płuc. W tych postaciach odmy dołącza się bardzo często zakażenie jamy opłucnej, wskutek czego wysięk ropieje a to wybitnie pogarsza rokowanie. Niepomyślne jest również rokowanie w odmie samorodnej po obu stronach. Dołączenie się ropnego zapalenia opłucnej zawsze wybitnie pogarsza rokowanie. Odma samorodna łagodna, powstająca na tle zmian nie gruźliczych, nie pociąga za sobą ani utraty sprężystości tkanki płucnej, ani zdolności oddziaływania na przedziurawienie stanem zapalnym opłucnej wiodącym do zarośnięcia otworu. Takie odmy rokują pomyślnie. To samo dotyczy odmy powstającej w gruźlicy płuc, jeżeli odma jest łagodna. Odma nawracająca rokuje przeważnie dobrze. Odma otorbiona rokuje lepiej niż całkowita, lecz istnieje zawsze niebezpieczeństwo wt rnego zakażenia opłucnej także i w tej odmie. Leczenie. W przypadkach nagłego wytworzenia się samorodnej odmy opłucnej zaleca się bezwzględny spokój oraz lekinarkotyczne, sercowe i zwężające naczynia obwodowe. Leki narkotyczne nie tylko łagodzą bóle i duszność, ale zmniejszając kaszel i głębokość oddechów przyczyniają się do tego, że powietrze dostaje się do jamy opłucnej powolniej i w mniejszej ilości, przez co zapobiega się groźnym następstwom sprawy chorobowej. Po opanowaniu ciężkiego stanu chory powinien spokojnie leżeć nadal przez dłuższy czas. Takie postępowanie sprzyja wygojeniu się przetoki płucnej i zmniejsza możliwość zakażenia opłucnej. Jeżeli leczenie zachowawcze nie odnosi skutku, należy zastosować leczenie chirurgiczne w postaci to rakoplastyki poza opłucnej. W razie bardzo znacznej prężności powietrza w jamie opłucnej, jak to bywa zwłaszcza w odmie zastawkowej, konieczne jest usunięcie jego nadmiaru z komory odmowej. [więcej w: choroba menkesa, wzr sopot, orthos komorowice ]

0 thoughts on “Odma samorodna lagodna”

Powiązane tematy z artykułem: choroba menkesa orthos komorowice wzr sopot