Skip to content
4 miesiące ago

390 words

Zdaniem jednych wchodzi tu w grę szczególna kruchość płuc, inni natomiast przypisują usposobienie konstytucyjne mniejszej wytrzymałości opłucnej płuc. Do odmy opłucnej może wieść także zgorzel płuc, ropieli płuc, sprawy nowotworowe wychodzące z tkanki płucnej lub z oskrzeli, przerzuty nowotworowe ż innych narządów sąsiednich zawierających powietrze, mianowicie drążący do jamy opłucnej rak przełyku lub żołądka, wrzód trawienny żołądka itd. Choroby te mogą-wywołać odmę opłucną, gdy przebiją się do jamy opłucnej. W tych przypadkach powstaje najczęściej wskutek wtórnego zakażenia jamy opłucnej ropniak opłucny z odmą, przy czym wysięk często bywa posokowaty. Natomiast jak już wspomniałem, przebicie pierwotnego ropniaka z jamy opłucnej do płuc zwykle nie wiedzie do odmy opłucnej. Odma opłucna może powstać na tle urazu (odma opłucna urazowa, pneumothorax traumaticusj, w przypadkach rany drążącej klatki piersiowej lub płuca, zranienia opłucnej przy złamaniu żebra, silnego zgniecenia klatki piersiowej nawet bez naruszenia całości żeber i części miękkich, upadku z wysokości, gdy nastąpi rozdarcie zmienionego już najczęściej przedtem płuca nawet bez naruszenia całości klatki piersiowej. Przyczyną odmy opłucnej mogą być zabiegi rozpoznawcze i lecznicze w postaci nakłucia próbnego oraz nadmiernego upustu wysięku opłucnego, co może wywołać znaczne rozciągnięcie i pęknięcie chorobowo zmienionego płuca. Odma opłucna samorodna zdarza się także, jako powikłanie w przebiegu odmy opłucnej leczniczej, i to zarówno po stronie leczonej, jak i po stronie zdrowego płuca. Czynniki wywołujące taką odmę chorobową p. tom III. Wysiłki fizyczne, silny kaszel i wymioty sprzyjają powstaniu odmy opłucnej. Odma może jednak powstać i bez tych czynników, np. podczas snu. Odma opłucna zdarza się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia, przy tym częściej u mężczyzn niż u k obiet. Odrębną postać stanowi odma opłucna powstająca w tych przypadkach, w których ropny wysięk opłucny ulega pod wpływem bakterii rozkładowi z wytwarzaniem gazów. Takie przypadki opisał w naszym piśmiennictwie Kuhl. [hasła pokrewne: maciej pastuszczak, orzepowice szpital, okulista na nfz lublin ]

0 thoughts on “Odma oplucna”

Powiązane tematy z artykułem: maciej pastuszczak okulista na nfz lublin orzepowice szpital