Skip to content

Odma oplucna z wysiekiem

5 miesięcy ago

146 words

Odma opłucna z wysiękiem: 1. Górna granica stłumienia przebiega poziomo. Zapalenie opłucnej wysiękowe: 1. Górna granica stłumienia przebiega w postaci linii Ellis-Da-moiseau, 2. Stłumienie zmienia siedzibę ze zmianą położenia ciała. 3. Powyżej stłumienia stwierdza się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny. 4. Często szmer pluskający. 5. Badaniem radiologicznym stwierdza się w jamie opłucnej płyn a nad nim powietrze. 6. Zmiana położenia ciała nie wpływa na stłumienie. 7. Powyżej stłumienia stwierdza się odgłos opukowy bębenkowo-przytłumiony, zależny od przylegania do klatki piersiowej uciśniętego płuca. 8. Szmeru pluskającego nie ma. 9. Badaniem radiologicznym stwierdza się w jamie opłucnej tylko płyn. Różnicowanie z ropniakiem pod przeponowym gazowym oraz z przepukliną przeponową opiera się na danych, które podałem na wcześniej. [patrz też: szczepionka infanrix hexa, konrad słynarski, orthos komorowice ]

0 thoughts on “Odma oplucna z wysiekiem”

Powiązane tematy z artykułem: konrad słynarski orthos komorowice szczepionka infanrix hexa