Skip to content

ODMA OPLUCNA, CZYLI PIERSIOWA

4 miesiące ago

335 words

ODMA OPŁUCNA, CZYLI PIERSIOWA (PNEUMOTHORAX) Określenie. Odmą opłucną nazywa się chorobę polegającą na obecności w jamie opłucnej gazów, najczęściej powietrza. Odma może powstać samorodnie (odma opłucna samorodna, pneumotborax spontaneus), może być także wytworzona sztucznie w celu najczęściej leczniczym (odma opłucna lecznicza, pneumothorax therapeuticus), rzadziej rozpoznawczym (odma opłucna rozpoznawcza). Powietrze może gromadzić się w wolnej jamie opłucnej (odma opłucna całkowita, pneurnothorax totalis) albo być otorbione (odma opłucna częściowa, ograniczona lub otorbiona, pneumothorax partia lis, s. circumscriptus, s. saccatus). Odma częściowa może powstawać między płatami płuc (odma opłucna międzypłatowa, pneurnothorax interlobaris), u podstawy płuc ( pneumothorax basalis), koło śródpiersia ( pneumothorax mediastinalis) i w innych częściach jamy opłucnej. Najczęściej odma dotyczy jednej tylko jamy opłucnej, rzadziej obu (pneumothorax bilateralis). Jama opłucna zawiera bardzo często prócz powietrza równocześnie wysięk powstający wskutek wtórnego zapalenia odczynowego opłucnej. Jeżeli wysięk jest surowiczy, to stan taki nazywa się odmą z zapaleniem surowiczym opłucnej (seropneumothorax). W przypadku wysięku ropnego mówi się o ropniaku opłucnym z odmą (pyopneumothorax). Jeżeli wysięk jest posokowaty, jest to ropniak opłucny posokowaty z odmą (pyopneumothorax, putridus). Jeżeli jama opłucna zawiera powietrze i krew, chorobę zwie się wybroczyną śródopłucną z odmą (haemopneumothorax). Odmę, w której powietrze dostało się do jamy opłucnej z zewnątrz, zwie się odmą opłucną zewnętrzną, natomiast gdy powietrze dostało się z płuca, odmę zwie się odmą opłucną wewnętrzną. Powietrze znajdujące się w jamie opłucnej może łączyć się stale podczas wdech i wydechu z powietrzem atmosferycznym. Jest to odma opłucna otwarta (pneumothorax apertus). Jeżeli natomiast otwór łączący ul egnie zatkaniu, np. skrzepem włóknikowym, to powstanie odma opłucna zamknięta (pneumothorax occlusus). [podobne: orthos komorowice, przychodnia szombierki, zastrzyki przeciwzakrzepowe a alkohol ]

0 thoughts on “ODMA OPLUCNA, CZYLI PIERSIOWA”

Powiązane tematy z artykułem: orthos komorowice przychodnia szombierki zastrzyki przeciwzakrzepowe a alkohol