Skip to content

Odglos opukowy w odmie oplucnej calkowitej otwartej bywa prawidlowy bebenkowy lub metaliczny

7 miesięcy ago

328 words

Odgłos opukowy w odmie opłucnej całkowitej otwartej bywa prawidłowy bębenkowy lub metaliczny, zależnie od stopnia prężności powietrza w jamie opłucnej. Odgłos bębenkowy przeważnie nie daje objawu Wintricha. Czasami silne, krótkie uderzenie wywołuje odgłos czerepowy. Metaliczny odgłos opukowy bywa stosunkowo rzadko, chociaż powierzchowne położenie jamy powietrznej, jej wielkość i gładkość ścian sprzyjają jego powstaniu. By znaleźć go, nieraz trzeba zbadać całą powierzchnię klatki piersiowej z prawego z boku i z tyłu stosując metodę Laenneca. Jak zauważył już Laennec, odgłos pukowy w odmie opłucnej otwartej nie tylko może nie różnić się po obu stronach klatki piersiowej, ale zdarza się nieraz, że Po stronie odmy może być on prawidłowy, a po zdrowej stronie bębenkowy. Zależy to od przesunięcia śródpiersia w zdrową stronę z następowym zmniejszeniem powietrzności zdrowego płuca. W przypadkach dużej odmy samorodnej stwierdzałem nieraz bardzo wybitny odgłos opukowy pudłowy przy kręgosłupie po zdrowej stronie w postaci trójkąta jedną jego przyprostokątną stanowi kręgosłup, drugą podstawa szerokości 2-3 poprzecznych palców licząc od kręgosłupa, a przeciwprostokątną – linia skośna, idąca od poziomu VII-VIII wyrostka ościstego do poziomu wyrostków XI-XII kręgów piersiowych. Trójkąt powstaje wskutek tego, że powietrze łatwo, przesuwa dolną część tylnego śródpiersia w zdrową stronę między tętnicę główną a przełyk. Położenie trójkąta odpowiada zupełnie stłum ieniu przykręgowemu Koranyj-Grocco-Rauchfusa, które stwierdza się. w wysiękowym- zapaleniu opłucnej. Według mych spostrzeżeń objaw ten jest klasyczny dla wielkiej odmy opłucnej samorodnej. Z dołączeniem się wysiękowego zapalenia opłucnej on znika, a na jego miejscu powstaje stłumienie Koranyj – Grócco – Rauchfusa. [więcej w: kodent głogów, wyrośl chrzęstno kostna, list pożegnalny do alkoholu ]

0 thoughts on “Odglos opukowy w odmie oplucnej calkowitej otwartej bywa prawidlowy bebenkowy lub metaliczny”

Powiązane tematy z artykułem: kodent głogów list pożegnalny do alkoholu wyrośl chrzęstno kostna