Skip to content

Objawy i rozpoznanie

4 miesiące ago

360 words

Objawy i rozpoznanie. Prócz objawów choroby podstawowej w przypadkach puchliny opłucnej stwierdza się objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, podobne do objawów wysięku. Przesięk hydremiczny, zwany także wodniczym, jest przejrzysty, czasami jasny jak woda, żółtawy. Jego ciężar właściwy jest niski, mniej więcej w granicach od 1, 001 do 1,007. Ilość białka nie przekracza zwykle 0,5010,. przy czym przeważają albuminy globulin zaledwie ślad lub wcale nie ma. Kwasów tłuszczowych przesięk zawiera od śladu do 0, 2 – 0,3% cholesterolu do 0,01010. Próby Rivalty i Sochańskiego wypadają zawsze ujemnie. Po odwirowaniu uzyskuje się osad nikły z przewagą nabłonków z wodniczkami (vacuolae). Płyn przesiękowy powstały na tle biernego przekrwienia jest także przejrzysty żółty, nieraz dość ciemny. Jego ciężar właściwy nie przekracza 1,015. Ilość białka wynosi poniżej 2, 5010 (albuminy i globuliny, przeważnie również fibrynogen), kwasów tłusz czowych poniżej 0, 1%, cholesterolu do 0,02-0,03010. Próby Rivalty i Sochańskiego ujemne. Przeważają złuszczone nabłonki, stanowiące 60-80 wszystkich komórek. Reszta komórek przypada na limfocyty (40-20010). Białych krwinek wiele jądrzastych bywa bardzo mało lub nie ma wcale. Na tle długotrwałego przesięku opłucnego powstają nieraz zmiany zapalne opłucnej, którym może towarzyszyć kłucie w boku i tarcie opłucne. Mogą one wieść do powstania zrostów. Cechy przesięku mogą wtedy zmieniać się tak iż powstaje płyn o cechach przejściowych. Ta okoliczność nie pozwala w żadnym przypadku płynu opłucnego ograniczać się przy określaniu jego rodzaju do badania jednej tylko cechy płynu. Niezbędne jest badanie przynajmniej ilości białka i poziomu ciężaru właściwego oraz wykonanie prób Rivalty i Sochańskiego a także badania drobnowidowego. Rozpoznanie różnicowe. Puchlinę opłucną różnicuje się z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Rokowanie w przypadkach puchliny opłucnej jest zawsze poważne i zależy od choroby podstawowej. Leczenie w przypadkach puchliny opłucnej polega na -zwalczaniu choroby podstawowej. Duży przesięk opłucny utrudniający wybitnie oddychanie i krążenie wymaga wypuszczenia, nierzadko wielokrotnego. [hasła pokrewne: neuropatia nerwu wzrokowego, ocet na świerzb, moje sm blog ]

0 thoughts on “Objawy i rozpoznanie”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Medycyna estetyczna Kielce[…]

Powiązane tematy z artykułem: moje sm blog neuropatia nerwu wzrokowego ocet na świerzb