Skip to content

NOWOTWORY OPLUCNEJ

4 miesiące ago

204 words

NOWOTWORY OPŁUCNEJ (NEOPLASMAT A PLEURAE) Odróżnia się nowotwory opłucnej łagodne i złośliwe. 1. Nowotwory opłucnej łagodne (Neoplasmata pleurae benigna) Są to włókniaki (fibroma tai, tłuszczaki (lipomata), kostniaki (osteomata), chrząstniaki (chondromata), naczyniaki (angiomata) i inne. Zdarzają się te nowotwory bardzo rzadko. Klinicznego znaczenia nie mają. Tylko rzadko są to guzy większe. Do guzów łagodnych należy także bąblowiec. Zdarza się on w opłucnej znacznie rzadziej niż w płucach. 2. Nowotwory opłucnej złośliwe (Neoplasrnata pleurae maligna) Nowotwory opłucnej złośliwe zdarzają się rzadko. Mogą być pierwotne wtórne. Do nowotworów wtórnych należą mięsaki (sarcomata) i raki (carc.innm.ata), do pierwotnych – mięsaki i śródbłoniaki. Pierwotny mięsak opłucnej spostrzega się bardzo rzadko. Do r. 1914 w piśmiennictwie światowym zebrano zaledwie 11 przypadków tego nowotworu. Mięsaki tworzą rozlane nacieki lub ograniczone guzy, które dochodzą nieraz do olbrzymich rozmiarów, uciskając wtedy bardzo silnie płuco. Często towarzyszy im wysięk opłucny, przeważnie krwawy śródbłoniaki zdarzają się częściej od mięsaków, lecz również należą do rzadkich nowotworów opłucnej. [patrz też: sferocytoza wrodzona cennik, sferocytoza wrodzona, rozlane uszkodzenie aksonalne ]

0 thoughts on “NOWOTWORY OPLUCNEJ”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog dziecięcy Warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: matopat torun rozlane uszkodzenie aksonalne sferocytoza wrodzona