Skip to content

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 3

5 miesięcy ago

410 words

W poprzednim badaniu fazy 2 WR 279,396 był bardziej skuteczny niż kontrola nośnika przeciwko zakażeniu L. major29 w tym samym miejscu w Tunezji, w którym formuła WHO była nieskuteczna.2 Tutaj przedstawiamy wyniki naszej randomizowanej, podwójnie zaślepionej fazy 3 w kontrolowanym przez pojazd badaniu z grupą równoległą, w którym porównaliśmy WR 279,396 (15% kremu z paromomycyną-0,5% gentamycyny) z samą paromomycyną (15% kremu z paromomycyną) i ze środkiem kontrolnym do zwalczania leiszmaniozy skórnej wywołanym przez L. major w Tunezji . Metody
Opracowanie i prowadzenie badań
Od stycznia 2008 r. Do lipca 2011 r. Przeprowadziliśmy badanie w klinikach medycznych w rejonie Sidi Bouzid w Tunezji lub w jego okolicy, gdzie gatunek ten jest endemiczny. Protokół został zatwierdzony przez komisję etyczną Institut Pasteur de Tunis oraz Biuro Ochrony Osób Ludzkich, US Army Medical Research i Materiel Command, i jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badanie było sponsorowane przez Biuro Chirurga Generalnego, Departament Wojskowy i jest uważane za badanie 3 fazy przez Food and Drug Administration w badaniu Narkotyków 50098. Wszyscy pacjenci lub ich przedstawiciele prawni udzielili pisemnej świadomej zgody, a dzieci w wieku poniżej 18 lat również dostarczył zgodę. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, a wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz. Badane leki zostały zakupione przez sponsora. Patent na aktualne opracowanie WR 279,396 należy do armii amerykańskiej. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wkładów autorów, patrz Dodatek dodatkowy dostępny na stronie.)
Studiowanie zabiegów
Trzy rodzaje kremów (paromomycyna-gentamycyna, sama paromomycyna i kontrola nośnika) zostały wyprodukowane przez Teva Pharmaceuticals zgodnie z Good Manufacturing Practices. Dla każdego pacjenta wszystkie zmiany (tj. Zmiana indeksu plus zmiany nieindeksowe) były leczone miejscowo jeden raz dziennie przez 20 dni przez członka personelu badawczego, który udokumentował leczenie badaniem. (Szczegółowe informacje na temat procedur składania wniosków znajdują się w Dodatku uzupełniającym.)
Badaj pacjentów
Kryteria włączenia obejmowały wiek od 5 do 65 lat; ogólnie dobre zdrowie oprócz leiszmaniozy skórnej; jeśli kobieta, brak ciąży i laktacji; oraz obecność pięciu lub mniej uszkodzeń, ze zmianą wskaźnika, która miała wrzodziejące, mierzono od do 5 cm średnicy i potwierdzono, że zawiera ona leiszmania za pomocą hodowli lub badania mikroskopowego materiału uszkodzenia. Kryteria wyłączenia obejmowały klinicznie istotną limfadenopatię lub zajęcie błony śluzowej, w przypadku których miejscowy środek nie byłby skuteczny
[przypisy: cepelek rejestracja, moje sm blog, przychodnia szombierki ]

0 thoughts on “Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: cepelek rejestracja moje sm blog przychodnia szombierki