Skip to content

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków czesc 4

5 miesięcy ago

169 words

W próbie uwzględniono współczynnik inflacji wariancji wynoszący 15% (11% porodów mnogich i 4% umieralności przed 36 tygodniem życia w okresie pomenmentarnym, zgodnie z oceną z poprzedniego badania7). Analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia w oparciu o wcześniej zaplanowany plan analizy statystycznej. Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej porównano między grupami przy użyciu modelu regresji logiczno-dwumianowej, z uogólnionym równaniem szacunkowym, stosowanym do uwzględnienia grupowania wyników z powodu porodów mnogich. Dokonano dostosowania dla warstw randomizacji. Wtórne analizy wykorzystywały modele regresji log-dwumianowej, liniowej i negatywno-dwumianowej z uogólnionymi równaniami szacunkowymi odpowiednio dla wyników binarnych, ciągłych i obliczeniowych. Brakujące dane (z wyjątkiem zgonów) na fizjologiczną dysplazję oskrzelowo-płucną, łagodną dysplazję oskrzelowo-płucną, umiarkowaną dysplazję oskrzelowo-płucną, dni, w których zatrzymano jedno lub więcej karmień, a wzrost wielokrotnie mnożono zgodnie z grupą leczenia za pomocą łańcuchowych równań. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodatek dodatkowy.) Wielokrotne imputacje nie zostały zastosowane dla innych wyników, biorąc pod uwagę kompletność danych (<1% brakujących danych).
W planowanych analizach podgrup (76 ogółem) zbadano wpływ suplementacji DHA zgodnie z warstwami randomizacji dotyczącymi płci i wieku ciążowego; Oczekiwano aż czterech znaczących testów interakcji (P <0,05) z powodu samej szansy. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute), z zaślepieniem na grupę terapeutyczną.
Wyniki
Uczestnicy testów
Ryc. 1. Ryc. 1. Badanie przesiewowe, losowanie i uzupełnianie. DHA oznacza kwas dokozaheksaenowy.
Od 18 czerwca 2012 r. Do 30 września 2015 r. Losowo wybrano 1098 kobiet z 1273 niemowlętami; 631 niemowląt zostało przydzielonych do otrzymania emulsji DHA i 642 do otrzymania emulsji kontrolnej (Figura 1). (Informacje na temat liczby noworodków rekrutowanych w każdym ośrodku znajdują się w dodatkowym dodatku.) Jedno dziecko w grupie DHA zostało określone po randomizacji, aby urodziło się po 29 tygodniach ciąży i pozostało w analizie zamiaru leczenia. Pierwotne wyniki leczenia były dostępne dla 1149 niemowląt (90,3%); 68 niemowląt (5,3%) zmarło przed 36 tygodniem życia w wieku pomenstrujo- wym, a 56 (4,4%) nie otrzymało danych dotyczących pierwotnego wyniku leczenia (ryc. 1). Po imputacji (bez zgonów) 1205 niemowląt (592 w grupie DHA i 613 w grupie kontrolnej) włączono do pierwotnej analizy wyników.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka niemowląt i ich matek. Podstawowe cechy niemowląt i ich matek były podobne w dwóch grupach leczenia (tabela oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku). Średnio 90% uporządkowanych dawek podano ogólnie w każdej grupie. W pierwszym tygodniu po randomizacji przyleganie było najniższe, ponieważ emulsja próbna mogła być podawana tylko z karmieniem (średnia [. SD] procent podanych dawek, 68 . 25% w grupie DHA i 69 . 25% w grupie kontrolnej ). Poziom wyjściowy DHA w pełnej krwi wynosił 2,7 . 0,9% wszystkich kwasów tłuszczowych w każdej grupie (Tabela 1). W momencie pierwszej oceny wyniku (36,1 . 0,3 tygodnia okresu pomenstrualnego w każdej grupie) poziom DHA wynosił 3,9 . 0,7% wszystkich kwasów tłuszczowych w grupie DHA i 2,5 . 0,6% wszystkich kwasów tłuszczowych w grupie kontrolnej (P <0,001); dodatkowe wyniki dotyczące poziomów kwasów tłuszczowych u niemowląt przedstawiono w tabelach S1, S2 i S3 w dodatkowym dodatku [więcej w: cepelek rejestracja, safmed, okulista na nfz lublin ]

0 thoughts on “Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: cepelek rejestracja okulista na nfz lublin safmed