Skip to content

HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir ad 7

5 miesięcy ago

483 words

Żaden ze 100 pacjentów nie był nosicielem HLA-B * 5701. W sumie 61 z 66 pacjentów w grupie kontrolnej, u których wystąpiła klinicznie zdiagnozowana reakcja nadwrażliwości, miało również wyniki epizodycznego testu płatkowego, które można było ocenić. Spośród tych 61 pacjentów, wszyscy 23 pacjenci z dodatnim testem skórno-skórnym byli HLA-B * 5701-dodatni, podczas gdy 32 z 38 z ujemnym testem płatkowym na skórze były HLA-B * 5701-ujemne (z pozostałymi 6 był HLA-B * 5701-pozytywny). Łącznie 665 z 1772 pacjentów narażonych na abakawir (37,5%), dla których dane były dostępne, zgłosiło zdarzenie niepożądane. Zdarzenia niepożądane stopnia odnotowano u 355 z 665 pacjentów (53,4%), a 246 z 665 pacjentów (37,0%) uznano za mających zdarzenie związane ze stosowaniem abakawiru. Jedynymi zdarzeniami stopnia 2., 3. lub 4., zgłoszonymi u więcej niż 1% badanej populacji, była nadwrażliwość na leki (u 79 z 1772 pacjentów [4,5%]) i biegunka (u 32 z 1772 pacjentów [1,8%]) . Łącznie 119 z 1772 pacjentów (6,7%) miało ciężkie zdarzenia niepożądane, z których większość (u 97 z 119 pacjentów [81,5%]) uważano za związanych z terapią abakawirem. Prawie wszystkie poważne zdarzenia związane z abakawirem (u 93 z 97 pacjentów [95,9%]) były reakcjami nadwrażliwości, które zgłaszano jako ciężkie zdarzenia niepożądane niezależnie od ich nasilenia.
Zgłoszone objawy reakcji nadwrażliwości na abakawir w naszym badaniu obejmowały gorączkę, wysypkę, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i objawy konstytucyjne (np. Tachykardia, niedociśnienie, bóle mięśni, zmęczenie, ból, złe samopoczucie, zawroty głowy i bóle głowy), ustalenia zgodne z wcześniejszymi zgłaszane. Mediana czasu do wystąpienia objawów wynosiła 10 dni (zakres międzykwartylny, 3 do 14) w prospektywnej grupie przesiewowej i 9 dni (zakres międzykwartylny, 5 do 12) w grupie kontrolnej. W przypadku potwierdzonej immunologicznie reakcji nadwrażliwości w grupie kontrolnej mediana czasu do wystąpienia objawów wynosiła 8 dni (zakres międzykwartylowy, 5 do 10). Wszystkie objawy reakcji nadwrażliwości uległy szybkiej poprawie po odstawieniu abakawiru, bez żadnych następstw. Ponadto u wszystkich pięciu pacjentów z klinicznie zdiagnozowanymi reakcjami nadwrażliwości występującymi po 21 dniach wystąpiły negatywne wyniki w testach skórnych.
Dyskusja
Wyniki badania PREDICT-1 pokazują, że prospektywne badania przesiewowe HLA-B * 5701 mogą zmniejszyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na abakawir (Tabela 2). W naszym badaniu prospektywne wykluczenie pacjentów otrzymujących abakawir w porównaniu z HLA-B * 5701 wyeliminowało potwierdzoną immunologicznie reakcję nadwrażliwości i znacznie zmniejszyło częstość rozpoznania klinicznej reakcji nadwrażliwości. HLA-B * 5701 wyraźnie wyznaczyła grupę wysokiego ryzyka pacjentów, stanowiącą około 6% populacji, spośród pozostałych 94%, którzy byli niskiego ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir.
Podwójnie ślepa próba badania PREDICT-1 oznaczała, że status HLA-B * 5701 nie mógł być brany pod uwagę przy ocenie objawów, które doprowadziły do rozpoznania reakcji nadwrażliwości. Wzmacnia to nasze wyniki, zapewniając, że odpowiednia czujność kliniczna i kryteria diagnostyczne zostały użyte w ocenie pacjentów, którzy otrzymywali abakawir w obu grupach.
[hasła pokrewne: puste odbijanie, rozlane uszkodzenie aksonalne, szczepionka infanrix hexa ]

0 thoughts on “HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: puste odbijanie rozlane uszkodzenie aksonalne szczepionka infanrix hexa