Skip to content

Dzialanie hormonu tyreotropowego

4 miesiące ago

248 words

Działanie hormonu tyreotropowego dochodzi do skutku nie ,bezpośrednio, lecz poprzez działanie tego hormonu na tarczycę. U zwierząt którym usunięto tarczycę, hormon tyreutropowy nie wywołuje odporności na ,zatrucie acetonitrylem. Hormon tyreotropowy, jest odporny na działanie wyższej ciepłoty w przeciwieństwie, do przysadkowych hormonów płciowych. Hormon tyreotropowy posiada jeszcze inną właściwość, wpływa mianowicie on na wrażliwość zwierząt na spadek tlenu. Zwierzęta z usuniętą tarczycą łatwiej dostosowują się do niskiego ciśnienia tlenu niż zwierzęta, u których wywołano nadczynność tarczycy. Zwierzęta z nadczynnością tarczycy giną szybciej w atmosferze z niskim ciśnieniem tlenu . Wrażliwość zwierząt na niedostateczność tlenu zwiększa się pod wpływem wyciągu z przedniej części przysadki mózgowej. Wrażliwość ta jest wynikiem wpływu przysadki na tarczycę i powstawania jej nadczynności. U zwierząt bowiem z usuniętą tarczycą hormon tyreoropowy przysadki nie wywiera wpływu z powodu braku miejsca uchwytu i zwierzęta takie znoszą dobrze spadek ciśnienia tlenu mimo wstrzykiwania hormonu tyreotropowego przysadki. Zwierzęta po usunięciu przedniej części przysadki mózgowej wykazują zanik tarczycy. Hormon tyreotropowy odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu- wytrzeszczu w chorobie Basedowa. Wszystko to wskazywałoby, że przednia część przysadki mózgowej wywiera niewątpliwy wpływ na tarczycę i poprzez nią na różne czynności ustroju. [patrz też: rozlane uszkodzenie aksonalne mózgu, orthos komorowice, przychodnia szombierki ]

0 thoughts on “Dzialanie hormonu tyreotropowego”

Powiązane tematy z artykułem: orthos komorowice przychodnia szombierki rozlane uszkodzenie aksonalne mózgu