Skip to content

Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa ad 6

5 miesięcy ago

479 words

Nieprawidłowe odkrycia obejmowały spowolnienie lub dezorganizację w tle, spowolnienie ogniskowe (głównie w tylnej części głowy), ogniskowe fale szczytowe lub polyspikes (głównie w rejonie potylicy) i rozlane zespoły sparowanych i spowolnionych fal. Wyraźne nieprawidłowości w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego mózgu (MRI), w tym korowym atrofią mózgu i móżdżku oraz opóźnioną mielinizacją, były widoczne u sześciu z dziewięciu badanych pacjentów. Dwaj pacjenci (pacjenci 5 i 8) mieli normalne seryjne skany MRI mózgu. Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki neurorozwojowe u pacjentów, u których rozpoznano chorobę menstruacyjną jako noworodki. Kliniczne wyniki neurorozwojowe w wieku 36 miesięcy przedstawiono dla pacjentów od do 9 (panel A). Pacjent zmarł w wieku 19 miesięcy. Obecne poziomy neurorozwojowe przedstawiono dla pacjentów 10, 11 i 12 w wieku poniżej 36 miesięcy (panel B). Poziome zielone linie pokazują normalny poziom rozwoju dla wieku pacjenta. Del oznacza delecję i ex ekon.
Odnotowaliśmy szereg wyników neurorozwojowych we wczesnej fazie leczenia (ryc. 2). Dwóch pacjentów miało całkowicie normalny rozwój neurologiczny podczas 3-letniego okresu leczenia i później. W obecnym wieku (7 i 5 lat) mają normalną funkcję neurologiczną, są inteligentnymi i aktywnymi dziećmi i nie wymagają specjalnego wykształcenia. Mutacje związane z tymi wynikami to IVS9, DS, + 6T . G (Pacjent 5) i G666R (Pacjent 8). Niepowiązany pacjent z mutacją G666R (pacjent 4) odniósł mniejszą skuteczność kliniczną (ryc. 2A), chociaż jego osiągnięcia w zakresie rozwoju neurologicznego wyraźnie przewyższają osiągnięcia osiągnięte przez jego zmarłego krewnego matki. W swoim obecnym wieku (8 lat) jeździ na trójkołowcu, chodzi z pomocą i jest bardzo towarzysko interaktywny. Nie wykazywał charakterystycznych nieprawidłowości elektroencefalograficznych lub MRI mózgu (dane nieukazane). Przeciwnie, pacjenci z dużymi lub małymi delecjami, które zakłócają translacyjną ramę odczytu ATP7A (pacjenci 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 i 12) i jeden z mutacją, która wprowadza kodon przedwczesnego zakończenia (lub nonsensu) (Pacjent 10) miał mniej dramatyczne reakcje na wczesne leczenie, a jeden zmarł (Pacjent 1).
Charakterystyka mutacji
Aby lepiej odpowiedzieć na zmienność odpowiedzi na wczesne leczenie miedzią wśród tych pacjentów, scharakteryzowaliśmy kilka reprezentatywnych mutacji. Obejmowały one delecję egzonu (Pacjent 2), delecję eksonów 20 do 23 (Pacjent 12), mutację missense G666R (pacjenci 4 i 8) i zmianę splotu spoiny IVS9 (Pacjent 5). Nie scharakteryzowaliśmy Q1385X (Patient 10), ponieważ przewidywana konsekwencja tej mutacji nonsensownej jest podobna do delecji eksonów 20 do 23.
Rycina 3. Rycina 3. Charakterystyka mutacji ATP7A w kohorcie pacjentów z wczesnym stadium choroby Menkesa. Panel A pokazuje analizę reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą mRNA fibroblastów u pacjenta reagującego na leczenie z mutacją IVS9, DS, + 6T . G. Pacjent (II-3 w rodowodzie), pokazany w wieku 32 miesięcy, oraz jego starszy, głęboko upośledzony brat (II-2), który nie otrzymał wczesnej diagnozy lub leczenia, obaj przejawili dużą ilość mutanta transkrypt pozbawiony egzonu 9, mniejszą ilość odpowiednio splicowanego transkryptu 363-bp i heterodupleks obu gatunków wykazujących opóźnioną migrację elektroforetyczną
[podobne: wyrośl chrzęstno kostna, matopat torun, rozlane uszkodzenie aksonalne ]

0 thoughts on “Diagnostyka noworodkowa i leczenie choroby Menkesa ad 6”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rehabilitacja dzieci Białystok[…]

  2. Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

Powiązane tematy z artykułem: matopat torun rozlane uszkodzenie aksonalne wyrośl chrzęstno kostna